Văn bản pháp quy

Biên bản hội nghị giao ban Thường trực tháng 12 năm Giáp Ngọ

GIÁO HỘI PGVN TP HÀ NỘI

    THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ

      

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

 

                    Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2015

 

BIÊN BẢN

Hội nghị giao ban Thường trực Ban Trị sự tháng 12 năm Giáp Ngọ

Hội nghị giao ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội tháng 12 năm Giáp Ngọ diễn ra vào hồi 08 giờ ngày 29 tháng 01 năm 2015 tại Chùa Mộ Lao – Số 02 Đường Thanh Bình – phường Mộ Lao – quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội để kiểm thảo các hoạt động Phật sự năm 2014 và hoạch định chương trình hoạt động Phật sự năm 2015, cũng như các năm tiếp theo của Thành hội.

- Thành phần tham dự: Chư tôn đức Tăng Ni Uỷ viên Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội. Số lượng 17/17.

- Chủ toạ Hội nghị: Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội.

- Thư ký Hội nghị: Đại đức Thích Đạo Phong – Phó Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội.

Hội nghị đã bàn bạc và thống nhất một số vấn đề sau:

1. Xem xét kết quả khảo hạch đàn giới và công tác tổ chức Đại giới đàn năm 2015 của Thành hội.

- Kết quả khảo hạch đàn giới: Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Ban Trị sự, Ban Tổ chức khảo hạch đàn giới đã tổ chức kỳ thi khảo hạch giới tử trong hai ngày 17 và 18 tháng 01 năm 2015 (Tức ngày 27 và 28 tháng 11 năm Giáp Ngọ).

   Tổng số có 260 giới tử đủ điều kiện tham dự khảo hạch, trong đó có: 24 giới tử Tỷ khiêu; 56 giới tử Tỷ khiêu ni; 58 giới tử Thức xoa; 53 giới tử Sa di và 69 giới tử Sa di ni. Trải qua 02 ngày khảo hạch, kết quả có 256 giới tử đủ điều kiện thụ giới tại Đại giới đàn năm 2015, trong đó gồm: 22 giới tử Tỷ khiêu; 56 giới tử Tỷ khiêu ni; 57 giới tử Thức xoa; 52 giới acheter du cialis en ligne tử Sa di và 69 giới tử Sa di ni.

- Kế hoạch tổ chức đàn giới: Đại giới đàn năm 2015 được tổ chức trong 10 ngày. Từ ngày 08 đến ngày 17 tháng 4 năm 2015 (Tức từ ngày 20 đến ngày 29 tháng 2 năm Ất Mùi) tại chùa Bằng A – phường Hoàng Liệt – quận Hoàng Mai – Hà Nội. (Có kế hoạch cụ thể kèm theo)

Các Nghiệp sư của giới tử trúng tuyển kỳ khảo hạch Đàn giới 2015 tổ chức họp vào 14 giờ ngày 08 tháng 3 năm 2015 (Tức ngày 18 tháng Giêng năm Ất Mùi) tại chùa Mộ Lao – phường Mộ Lao – quận Hà Đông để bàn, phân công các công việc liên quan đến việc tổ chức Đàn giới. Các giới tử tập trung tại chùa Bằng A – phường Hoàng Liệt – quận Hoàng Mai từ ngày 08 tháng 4 năm 2015 (Tức ngày 20 tháng 2 năm Ất Mùi) để nghe giáo giới, lễ sám và thụ giới. Mỗi giới tử đóng góp vào quỹ xây dựng của Thành hội là 5.000.000 đ. Kinh phí tổ chức, sinh hoạt trong quá trình thụ giới do Nghiệp sư và giới tử tự chu biện.

Hội đồng giới sư.

-         Hội đồng Giới sư Tăng:

1.      Đức Trưởng lão Hòa thượng Pháp chủ Thích Phổ Tuệ

2.      Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu

3.      Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm

4.      Hòa thượng Thích Gia Quang

5.      Hòa thượng Thích Thanh Nhã

6.      Hòa thượng Thích Thanh Hưng

7.      Thượng tọa Thích Thanh Chính

8.      Thượng tọa Thích Thanh Phúc

9.      Thượng tọa Thích Tiến Đạt

10.   Thượng tọa Thích Chiếu Tạng

-         Hội đồng giới sư Ni:

1.      Ni trưởng Thích Đàm Hằng

2.      Ni trưởng Thích Đàm Tâm

3.      Ni trưởng Thích Đàm Kim

4.      Ni trưởng Thích Đàm Nhâm

5.      Ni trưởng Thích Đàm Thành (Lưu Khê)

6.      Ni sư Thích Đàm Thành (Nghi Tàm)

7.      Ni sư Thích Đàm Thuần (Dộc)

8.      Ni sư Thích Đàm Lan

9.      Ni sư Thích Đàm Khoa

10.   Ni sư Thích Đàm Minh (Bộc)

2. Điều kiện và công tác khảo hạch giới tử Đàn giới 2017 và các năm sau.

            - Điều kiện giới tử thụ giới Sa di – Sa di ni: Theo quy định của Nội quy Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, người xuất gia có thời gian 02 năm (24 tháng, tính từ khi được cấp giấy chứng nhận xuất gia), trúng tuyển kỳ khảo hạch được thụ giới Sa di, Sa di ni.

            - Công tác khảo hạch giới tử: Khảo hạch về các lĩnh vực: Giáo lý, uy nghi, thời khóa tụng niệm, cảnh sách niệm Phật, Tỳ ni nhật dụng. Hình thức khảo hạch trực tiếp. Công tác tổ chức khảo hạch tổ chức làm 02 lần: Lần 1 - trước khi tổ chức Đàn giới 03 tháng; Lần 2 – trước khi tổ chức Đàn giới 02 tháng, các giới tử trượt khảo hạch lần 1 có thời gian ôn lại trong một tháng để tham dự lần 2.

3. Công tác Phật sự trọng tâm trong năm 2015.

- Công tác Tăng sự: Tổ chức Đại giới đàn năm 2015 vào hạ tuần tháng 2 âm lịch trang nghiêm trọng thể, nhằm trao truyền giới châu cho hậu học để tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức.

- Tổ chức khóa an cư kết hạ tập trung năm 2015 cho Tăng Ni trên địa bàn Thành phố. Chủ trương thành lập thêm 02 cơ sở An cư mới tại quận Đống Đa và quận Hoàng Mai.

- Tổ chức Hội nghị chuyên đề của Phân ban đặc trách Ni giới nhằm thúc đẩy các mặt hoạt động Phật sự của Ni giới Thủ đô.

            - Công tác Giáo dục Tăng Ni: Chuẩn bị tổ chức di chuyển cơ sở vật chất của nhà trường từ chùa Mộ Lao – quận Hà Đông về chùa Đại Từ Ân – huyện Đan Phượng. Tập trung Tăng Ni sinh tại cơ sở mới Đại Từ Ân dể tiến hành công tác đào tạo theo kế hoạch đã đề ra.

- Tổ chức Hội nghị chuyên đề về Giáo dục Tăng Ni nhằm hoàn thiện cơ chế hoạt động Trường Trung cấp Phật học Hà Nội, nhằm nâng cao chất lượng quản lý,

đào tạo giáo dục Tăng tài.

- Hoàn thiện việc xây dựng cơ sở vật chất của Trường Trung cấp Phật học tại chùa Đại Từ Ân.

            - Công tác Nghi lễ: Tổ chức Hội nghị chuyên đề về Nghi lễ nhằm xem xét, ban hành một nghi thức thống nhất về các hoạt động nghi lễ như nghi thức tụng niệm, nghi thức lễ Phật đản, an cư kết hạ, khánh thành, tang lễ ..vv. trên toàn địa bàn Thành phố

            Phối hợp với Văn phòng I – Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam để tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2559 trang nghiêm long trọng. Chỉ đạo Ban Trị sự Phật giáo các quận huyện thị tổ chức lễ Phật đản theo chủ trương hướng về các cụm điểm cơ sở ngoại thành.

            Hướng dẫn Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện tổ chức tốt các ngày lễ trọng của Phật giáo như lễ Phật đản, lễ Vu Lan, lễ khánh đản đức Phật A Di Đà, lễ đức Phật Thích Ca thành đạo. Các ngày kỷ niệm Tố sư, các bậc cao tăng, tiền bối hữu công.

            - Công tác Hướng dẫn Phật tử: Tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác hướng dẫn Phật tử để hoàn thiện các quy chế về thành lập, duy trì các đạo tràng tu tập của Phật tử trên địa bàn Thành phố.

            - Thống kê số lượng Phật tử đã quy y Tam Bảo trên địa bàn Thành phố để cấp giấy chứng nhận Phật tử nhằm quản lý việc sinh hoạt, tu học của Phật tử  tại các cơ sở tự viện, đạo tràng đúng chính pháp.

            - Phối hợp với Ban Hoằng pháp để tổ chức Hội thi giáo lý cho các Phật tử nhân dịp Đại lễ Phật đản. Tổ chức Hội  trại cho Thanh Thiếu niên Phật tử nhân dịp hè 2015.

            Công tác tổ chức Hội nghị chuyên đề của các Ban thuộc các lĩnh vực công tác trọng tâm trên phải tổ chức xong trước kỳ An cư kết hạ năm 2015

            Hội nghị kết thúc vào hồi 11 giờ cùng ngày.

        THƯ KÝ HỘI NGHỊ                                                   CHỦ TOẠ HỘI NGHỊ

                  (Đã ký)                                                                             (Đã ký)

     Đại đức Thích Đạo Phong                                              Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm

 

 

 

 

 

Video

Hoa Sen trong văn hóa Việt

Liên kết website

Thống kê

Quảng cáo