Văn bản hành chính

Công văn hướng dẫn an cư kết hạ năm 2014 GHPGVN Thành phố Hà Nội

GIÁO HỘI PGVN TP HÀ NỘI        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              BAN TRỊ SỰ                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Số: 296/CV-BTS

   “V/v An cư kết hạ năm 2014”    Hà Nội, ngày 03 tháng 5  năm 2014

 

Kính gửi: Ban Chức sự các trường hạ

- Căn cứ Thông bạch số 044/TB-HĐTS ngày 20/2/2014 của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

- Căn cứ vào Nghị quyết Hội nghị mở rộng ngày 10/3/2014 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội về việc tổ chức An cư kết hạ năm 2014.

- Căn cứ Nghị quyết Hội nghị Thường trực Ban Trị sự Giáo hội ngày 02/5/2014 về việc xét duyệt danh sách Tăng Ni tham gia an cư năm 2014 của các đơn vị quận huyện thị

Thường trực Ban Trị sự xin hướng dẫn việc An cư kết hạ năm 2014 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội như sau: 

I. VỀ MẶT TỔ CHỨC.

            Tổ chức An cư nhị bộ. Thành lập Ban chỉ đạo An cư kết hạ của Giáo hội gồm có:

- Chứng minh:             Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

                                                            Hòa thượng Thích Quảng Lợi

            - Trưởng ban:              Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm

            - Phó ban:                                Hòa thượng Thích Gia Quang

                                                            Hòa thượng Thích Thanh Nhã

                                                            Thượng tọa Thích Thanh Chính

                                                            Thượng tọa Thích Thanh Phúc

                                                            Thượng tọa Thích Tiến Đạt

                                                            Thượng tọa Thích Chiếu Tạng

                                                            Thượng tọa Thích Minh Tuấn

            - Thư ký:                                 Đại đức Thích Đạo Phong

                                                            Đại đức Thích Chiếu Tuệ

- Các Uỷ viên: Chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Thành phố và chư tôn đức Tăng Ni Trưởng Ban Trị sự Phật giáo các quận huyện thị.

II. THỜI GIAN AN CƯ.

            Tăng Ni các quận huyện phía Đông Thành phố (Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Long Biên, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Gia Lâm, Thanh Trì, Từ Liêm, Sóc Sơn, Đông Anh, Mê Linh) tổ chức tiền an cư. Thời gian bắt đầu từ ngày 14 tháng 5 và kết thúc vào ngày 09 tháng 8 năm 2014 (Tức từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 14 tháng 7 năm Giáp Ngọ)

            Tăng Ni các quận huyện thị phía Tây Thành phố (Hà Đông, Sơn Tây, Thường Tín, Phú Xuyên, Thanh Oai, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Chương Mỹ, Hoài Đức, Quốc Oai, Đan Phượng, Phúc Thọ, Thạch Thất, Ba Vì) tổ chức hậu An cư. Thời gian bắt đầu từ ngày 13 tháng 6 đến ngày 07 tháng 9 năm 2014 (Tức từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 14 tháng 8 năm Giáp Ngọ)

III. ĐỊA ĐIỂM AN CƯ.

            Địa điểm an cư tại 14 cơ sở:

1. Trường hạ chùa Bà Đá - Hoàn Kiếm: Gồm chư tôn đức Ban Quản trị Tổ đình Bà Đá và chư Tăng quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Tây Hồ. (chư Ni quận Hoàn Kiếm, Ba Đình và Tây Hồ tham gia an cư tại chùa Quán Sứ)

            - Đường chủ:  Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

            - Ban Tổ chức:

            + Trưởng ban: Hòa thượng Thích Thanh Nhã

            + Các Ủy viên: Ban Trị sự GHPGVN quận Hoàn Kiếm, Ba Đình và Tây Hồ

           2. Trường hạ chùa Liên Phái - Hai Bà Trưng: Gồm Tăng Ni quận Đống Đa, Hai Bà Trưng và Thanh Xuân.

            - Đường chủ: Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

            - Ban Tổ chức:

            + Trưởng ban: Hòa thượng Thích Gia Quang

            + Các Ủy viên: Ban Trị sự Phật giáo quận Đống Đa, quận Hai Bà Trưng và quận Thanh Xuân.

            3. Trường hạ Văn Điển - Thanh Trì: Gồm Tăng Ni huyện Thanh Trì và quận Hoàng Mai.

            - Đường chủ: Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

            - Ban Tổ chức:

            + Trưởng ban: Đại đức Thích Trí Như

            + Các Ủy viên: Ban Trị sự Phật giáo huyện Thanh Trì và quận Hoàng Mai

            4. Trường hạ Bồ Đề - Long Biên: Gồm Tăng Ni quận Long Biên, huyện Gia Lâm.

            - Đường chủ: Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

            - Ban Tổ chức:

            + Trưởng ban: Ni sư Thích Đàm Lan

            + Các Ủy viên: Ban Trị sự Phật giáo quận Long Biên và huyện Gia Lâm

            5. Trường hạ Thị Cấm - Từ Liêm: Gồm Tăng Ni huyện Từ Liêm và quận Cầu Giấy

            - Đường chủ: Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

            - Ban Tổ chức:

            + Trưởng ban: Đại đức Thích Thanh Nguyện

            + Các Ủy viên: Ban Trị sự Phật giáo quận Cầu Giấy và quận Nam - Bắc Từ Liêm

            6. Trường hạ Trung Hậu - Mê Linh: Gồm Tăng Ni huyện Mê Linh – Sóc Sơn và Đông Anh

            - Đường chủ: Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

            - Ban Tổ chức:

            + Trưởng ban: Thượng tọa Thích Chiếu Tạng.

            + Các Ủy viên:  Ban Trị sự Phật giáo huyện Mê Linh, huyện Sóc Sơn và huyện Đông Anh

7. Trường hạ Mậu Lương – Hà Đông: Gồm Tăng Ni quận Hà Đông.

            - Đường chủ: Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

            - Ban Tổ chức:

                        + Trưởng ban: Thượng tọa Thích Minh Tuấn

                        + Các Uỷ viên: Ban Trị sự Phật giáo quận Hà Đông

8. Trường hạ Lại Yên – Hoài Đức: Gồm Tăng Ni huyện Hoài Đức.

            - Đường chủ: Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

            - Ban Tổ chức:

                        + Trưởng ban: Đại đức Thích Tiến Thông.

                        + Các Uỷ viên: Ban Trị sự Phật giáo huyện Hoài Đức

9. Trường hạ Quang Lãng – Phú Xuyên: Gồm Tăng Ni huyện Phú Xuyên

            - Đường chủ: Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

            - Ban Tổ chức:

                        + Trưởng ban: Đại đức Thích Thanh Hướng

                        + Các Uỷ viên: Ban Trị sự Phật giáo huyện Phú Xuyên

10. Trường hạ Hội Xá - Thường Tín: Gồm Tăng Ni huyện Thường Tín

            - Đường chủ: Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

            - Ban Tổ chức:

                        + Trưởng ban: Đại đức Thích Đức Thường.

                        + Các Uỷ viên: Ban Trị sự Phật giáo huyện Thường Tín

11. Trường hạ Thuần Nghệ - Sơn Tây: Gồm Tăng Ni Thị xã Sơn Tây, huyện Ba Vì và huyện Phúc Thọ.

            - Đường chủ: Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

            - Ban Tổ chức:

                        + Trưởng ban: Đại đức Thích Minh Tín

                        + Các Uỷ viên: Ban Trị sự Phật giáo Thị xã Sơn Tây, huyện Ba Vì và huyện Phúc Thọ.

12. Trường hạ chùa Thầy – Quốc Oai: Gồm Tăng Ni các huyện Quốc Oai – Thạch Thất và Đan Phượng.

            - Đường chủ: Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

            - Ban Tổ chức:

                        + Trưởng ban: Đại đức Thích Minh Xuân.

                        + Các Uỷ viên: Ban Trị sự Phật giáo huyện Quốc Oai, huyện Đan Phượng và huyện Thạch Thất.

            13. Trường hạ Võ Lăng – Thanh Oai: Gồm Tăng Ni huyện Thanh Oai và huyện Chương Mỹ.

            - Đường chủ: Hòa thượng Thích Quảng Lợi.

            - Ban Tổ chức:

                        + Trưởng ban: Thượng tọa Thích Tiến Đạt

                        + Các Uỷ viên: Ban Trị sự Phật giáo huyện Chương Mỹ và huyện Thanh Oai.

            14. Trường hạ Hưng Khánh - Mỹ Đức: Gồm Tăng Ni huyện Mỹ Đức và huyện Ứng Hoà.

            - Đường chủ: Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

            - Ban Tổ chức:

                        + Trưởng ban: Đại đức Thích Minh Hiền.

                        + Các Uỷ viên: Ban Trị sự Phật giáo huyện Mỹ Đức và Ứng Hòa.

IV. CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY, SINH HOẠT TRONG AN CƯ.

            1. Chương trình giảng dạy.

Chương trình giảng dạy thống nhất tại tất cả các trường hạ trên địa bàn Thành phố mùa An cư năm 2014 như sau:

- Đại trường: Giảng bộ Lục Đạo Tập

- Tiểu trường: Phật học phổ thông khóa I - II, luật Sa Di, Sa Di ni, các nghi thức cảnh sách niệm Phật, hiệu chuông mõ

            2. Chương trình sinh hoạt.

Thực hiện đầy đủ các thời khoá tụng kinh, niệm Phật ..vv ( 3 thời khoá tụng:

sáng, trưa, tối và 3 thời niệm Phật: sáng, chiều, lâm thuỵ ) theo quy củ Thiền gia,  thể hiện các uy nghi tế hạnh trong tu tập sinh hoạt hàng ngày.

           - Các Trường hạ khu vực phía Tây Thành phố thực hiện các thời khoá tụng niệm theo nghi thức truyền thống. ( thời khoá tụng thực hiện các nghi thức lễ cửu bái, lễ tạ, bạch Phật ngày trai ..vv; thời khoá niệm Phật ngày thường đọc ba bài cảnh sách nghĩa, ngày trai đọc đủ tất cả các bài cảnh sách chữ, nghĩa ..vv).

V. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ AN CƯ.

            1. Là Thành viên chính thức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội đang sinh hoạt hợp thức tại các đơn vị quận, huyện, thị trên địa bàn Thành phố.

            2. Là Hình Đồng đi tòng hạ an cư đã hoàn tất thủ tục xuất gia theo quy định của Giáo hội.

Lưu ý: Tăng Ni có hộ khẩu thường trú hoặc trụ trì chính thức tại cơ sở Tự viện thuộc đơn vị quận, huyện, thị nào thì chỉ được đăng ký đi An cư  theo đơn vị quận, huyện, thị đó, không được đăng ký trái tuyến ( trừ những trường hợp do Thành hội điều động ) và không được đăng ký ở hai nơi khác nhau.

- Quý vị Tăng Ni nào không đi An cư phải làm Đơn xin nghỉ an cư, có xác nhận của Ban Trị sự Phật giáo quận, huyện và gửi về Văn phòng Ban Trị sự Giáo hội.

- Quý vị Tăng Ni nào đã đăng ký đi an cư, sau lại bỏ không đi an cư mà không có lý do chính đáng sẽ bị miễn trừ các quyền lợi như: Bổ nhiệm – Kiêm nhiệm trụ trì, Nuôi độ đệ tử, Thụ giới ..vv. trong vòng 01 năm.

VI. THỦ TỤC TIẾN HÀNH VÀ CHẾ TÀI TRONG AN CƯ.

1. Thủ tục tiến hành an cư.

            - Danh sách Tăng Ni an cư tại các hạ trường đã được Thường trực Ban Trị sự Giáo hội xét duyệt, Văn phòng Ban Trị sự sẽ gửi về cho các cơ sở An cư. Đến ngày bạch văn an cư, Ban Chức sự các hạ trường tập chúng và tiến hành các nghi thức theo Luật Phật đã chế định.

- Yêu cầu Ban Chức sự các hạ trường chỉ cho chư tôn đức Tăng Ni có tên trong danh sách an cư của hạ trường mình do Văn phòng Giáo hội gửi về bạch văn an cư. Những Tăng Ni nào không có tên trong danh sách an cư tuyệt đối không được cho bạch văn an cư.

- Yêu cầu Ban Chức sự các hạ trường chỉ kết Đại giới trong khuôn viên tự viện của hạ trường mình, không được kết giới vượt ra ngoài khuôn khổ tự viện của cơ sở an cư để thông sang các trụ xứ khác.

Sau khi bạch văn và phân công chức sự xong, yêu cầu Ban Chức sự các hạ trường gửi báo cáo, danh sách Tăng Ni chính thức bạch văn an cư về Văn phòng Ban Trị sự Giáo hội.

2. Chế tài trong an cư.

            Để đảm bảo công tác An cư kết hạ năm 2014 và những năm tiếp theo của Giáo hội đạt kết quả tốt đẹp, Quý Ban Chức sự các hạ trường cần phải thường xuyên nhắc nhở các thành viên an cư nghiêm túc thực hiện quy chế an cư. Nếu có trường hợp Tăng Ni cố tình vi phạm, yêu cầu các Quý Ban chiếu theo Luật Phật chế, Nội quy Tăng sự, Nội quy hạ trường do Ban Trị sự Thành hội ban hành để có hình thức xử lý, kỷ luật và báo cáo kịp thời về Ban Chỉ đạo an cư của Thành hội.

            Đồng thời để công tác an cư kết hạ của Thành hội đạt kết quả tốt đẹp, Ban Trị sự Giáo hội có chế tài cụ thể như sau:

            1. Trường hợp quý vị Tăng Ni đã đăng ký an cư, sau bỏ không đến bạch văn tham gia an cư mà không có lý do chính đáng sẽ bị miễn trừ các quyền lợi như: Bổ nhiệm trụ trì, An cư, thụ giới, nuôi độ đệ tử ..vv. trong thời gian 01 năm.

           2. Trường hợp quý vị Tăng Ni tham gia an cư mà cố tình vi phạm quy chế an cư, tuỳ theo mức độ nặng – nhẹ, Ban Trị sự Giáo hội sẽ gửi thông báo về địa phương và miễn trừ các quyền lợi như: Bổ nhiệm – Kiêm nhiệm trụ trì, An cư, thụ giới, nuôi độ đệ tử trong thời gian 03 năm, hoặc bãi miễn hoàn toàn tư cách Tăng Ni, tẩn xuất khỏi Tăng đoàn.

            3. Chư tôn đức Tăng Ni tham gia an cư  chỉ được phép khất và tùy hỷ ra ngoài giới tối đa là 35 ngày trong mùa an cư. Nếu quý Tăng Ni nào khất và tùy hỷ ra ngoài giới quá thời gian quy định trên,  yêu cầu Ban Chức sự hạ trường không cho bạch văn tự tứ vào cuối kỳ an cư và báo cáo về Ban chỉ đạo an cư của Giáo hội. (Ngoại trừ chư tôn đức lãnh đạo Ban Trị sự Thành hội vì Phật sự chung phải ra ngoài giới để giải quyết công việc của tập thể).

3. Thời gian khai - tạ pháp – Bố tát định kỳ.

            - Thời gian khai pháp: Sau khi bạch văn an cư và ổn định tổ chức cũng như các công việc của hạ trường, đề nghị Ban Chức sự các hạ trường sắp xếp thời gian tiến hành lễ Khai pháp của hạ trường mình: Thời gian khai pháp của các hạ trường tiền An cư được tiến hành bắt đầu từ ngày 23 và kết thúc vào ngày 25/4/Giáp Ngọ; Thời gian khai pháp của các hạ trường hậu An cư được tiến hành bắt đầu từ ngày 23 và kết thúc vào ngày 28/5/Giáp Ngọ

            - Thời gian tạ pháp: Các hạ trường tiền An cư tiến hành tạ pháp thống nhất vào ngày 08/7/Giáp Ngọ; Các hạ trường hậu An cư tiến hành tạ pháp thống nhất vào ngày 08/8/Giáp Ngọ

            (Thời gian khai - tạ pháp trên do Thường trực Ban Trị sự Giáo hội ấn định, các trường hạ nhất nhất tuân thủ)

            - Thời gian Bố tát định kỳ hàng tháng, các hạ trường chỉ được tiến hành bố tát từ 07 giờ sáng (khi đã minh tướng) ngày 14 và 30 (ngày 29 tháng thiếu) Âm lịch hàng tháng. Không được Bố tát khi trời còn chưa minh tướng.

            Trên đây là một số điều hướng dẫn cụ thể về công tác An cư kết hạ PL. 2558 – DL. 2014 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội. Kính mong Quý Ban Chức sự các hạ trường nghiêm túc thực hiện để công tác An cư kết hạ của Giáo hội thành công viên mãn.

Kính chúc Quý Ban thân tâm thường lạc và thành tựu các Phật sự.

Nơi nhận:                           TM. BAN TRỊ SỰ GHPGVN TP HÀ NỘI

-Như đềgửi.                                               TRƯỞNG BAN

- Lãnh đạo Ban Trị sự.                                           

- Lưu VP – VT.                                                (đã ký)

                                                     Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video

Hoa Sen trong văn hóa Việt

Liên kết website

Thống kê

Quảng cáo