Giáo Hội Thành Phố

Danh sách Ban Nghi lễ nhiệm kỳ VII

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 THÀNH HỘI PHẬT GIÁO HÀ NỘI                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                ---***---

                                                                                       Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2012

 

DANH SÁCH NHÂN SỰ

 

BAN NGHI LỄ NHIỆM KỲ VII (2012 - 2017)

 

TT

PHÁP DANH

CHỨC DANH

ĐƠN VỊ

1

ĐĐ. Thích Minh Tuấn

Trưởng Ban

Hà Đông

2

ĐĐ. Thích Thanh Nguyện

Phó Ban phụ trách nghi lễ truyền thống

Từ Liêm

3

ĐĐ. Thích Trường Xuân

Phó Ban phụ trách nghi lễ hành chính

Quốc Oai

4

ĐĐ. Thích Nguyên Toàn

Thư ký phụ trách nghi lễ truyền thống

Sóc Sơn

5

ĐĐ. Thích Di Sơn

Thư ký phụ trách nghi lễ hành chính

Thanh Oai

6

ĐĐ. Thích Thanh Tùng

Ủy viên

Cầu Giấy

7

ĐĐ. Thích Nguyên Thanh

Ủy viên

Hoàng Mai

8

ĐĐ. Thích An Hưng

Ủy viên

Hoàng Mai

9

ĐĐ. Thích Quảng Tĩnh

Ủy viên

Từ  Liêm

10

ĐĐ. Thích Thanh Quy

Ủy viên

Gia Lâm

11

ĐĐ. Thích Thanh Phương

Ủy viên

Gia Lâm

12

ĐĐ. Thích Thanh Hướng

Ủy viên

Phú Xuyên

13

ĐĐ. Thích Thiện Tài

Ủy viên

Đông Anh

14

ĐĐ. Thích Minh Thiện

Ủy viên

Ứng Hòa

15

ĐĐ. Thích Thanh Hòa

Ủy viên

Hoài Đức

16

ĐĐ. Thích Thanh Hồi

Ủy viên

Thạch Thất

17

ĐĐ. Thích Đạo Ân

Ủy viên

Hà Đông

18

ĐĐ. Thích Thanh Ân

Ủy viên

Mỹ Đức

19

ĐĐ. Thích Thanh Phương

Ủy viên

Long Biên

20

ĐĐ. Thích Minh Nguyên

Ủy viên

Phúc Thọ

21

ĐĐ. Thích Vinh Quang

Ủy viên

Ba Đình

22

ĐĐ. Thích Đức Hạnh

Ủy viên

Đống Đa

23

ĐĐ. Thích Viên Nguyện

Ủy viên

Mê Linh

24

ĐĐ. Thích Thanh Trung

Ủy viên

Đông Anh

25

ĐĐ. Thích Minh Giác

Ủy viên

Thanh Trì

26

ĐĐ. Thích Viên Giác

Ủy viên

Sóc Sơn

27

ĐĐ. Thích Minh Duy

Ủy viên

Thường Tín

28

ĐĐ. Thích Chánh Thuần

Ủy viên

Thường Tín

29

ĐĐ. Thích Viên Hải

Ủy viên

Mê Linh

30

ĐĐ. Thích Đức Tiến

Ủy viên

Cầu Giấy

31

ĐĐ. Thích Nguyên Chính

Ủy viên

Tây Hồ

 

                                                                                                   TM. BAN TRỊ SỰ THÀNH HỘI

                                                                                                                  TRƯỞNG BAN

                                                                                                                           (đã ký)

 

 

                                                                                                    Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm

Video

Hoa Sen trong văn hóa Việt

Liên kết website

Thống kê

Quảng cáo