Giáo Hội Thành Phố

Danh sách Ban Từ thiện xã hội nhiệm kỳ VII

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       THÀNH HỘI PHẬT GIÁO HÀ NỘI                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                      ---***---

                                                                            Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2012

 

DANH SÁCH NHÂN SỰ

 

BAN TỪ THIỆN XÃ HỘI NHIỆM KỲ VII (2012 - 2017)

 

TT

PHÁP DANH

CHỨC DANH

ĐƠN VỊ

1

NS. Thích Đàm Lan

Trưởng Ban

Long Biên

2

ĐĐ. Thích Chính Tín

Phó Ban

Ba Đình

3

ĐĐ. Thích Minh Đồng

Phó Ban

Mỹ Đức

4

SC. Thích Phương Trí

Thư ký

Long Biên

5

ĐĐ. Thích Đạo Ân

Phó Thư ký

Hà Đông

6

ĐĐ. Thích Đạo Duân

Thủ quỹ

Phúc Thọ

7

ĐĐ. Thích Quảng Phúc

Ủy viên Thường trực

Gia Lâm

8

NS. Thích Đàm Minh

Ủy viên Thường trực

Đống Đa

9

NS. Thích Đàm Hà

Ủy viên Thường trực

Thanh Oai

10

NS. Thích Đàm Đạo

Ủy viên Thường trực

Tây Hồ

11

NS. Thích Đàm Thụy

Ủy viên Thường trực

Hoài Đức

12

ĐĐ. Thích Tâm Hoan

Ủy viên

Ba Đình

13

ĐĐ. Thích Thanh Trung

Ủy viên

Long Biên

14

ĐĐ. Thích Chánh Thuần

Ủy viên

Thường Tín

15

ĐĐ. Thích Quảng Hân

Ủy viên

Hoàn Kiếm

16

ĐĐ. Thích Thanh Hải

Ủy viên

Đông Anh

17

ĐĐ. Thích Thanh Tuyên

Ủy viên

Phú Xuyên

18

ĐĐ. Thích Trí Thanh

Ủy viên

Gia Lâm

19

ĐĐ. Thích Đạo Ngộ

Ủy viên

Đan Phượng

20

ĐĐ. Thích Minh Giác

Ủy viên

Thanh Trì

21

ĐĐ. Thích Quảng Phú

Ủy viên

Thạch Thất

22

ĐĐ. Thích Quảng Tư

Ủy viên

Hoàng Mai

23

ĐĐ. Thích Nguyên Chính

Ủy viên

Tây Hồ

24

ĐĐ. Thích Viên Đức

Ủy viên

Mê Linh

25

ĐĐ. Thích Đức Tiến

Ủy viên

Cầu Giấy

26

ĐĐ. Thích Bảo Đức

Ủy viên

Long Biên

27

NS. Thích Đàm Xuân

Ủy viên

Thanh Xuân

28

NS. Thích Đàm Hiếu

Ủy viên

Hoàng Mai

29

SC. Thích Đàm Lợi

Ủy viên

Quốc Oai

30

SC. Thích Đàm Phương

Ủy viên

Sơn Tây

31

SC. Thích Đàm Liên

Ủy viên

Ba Vì

32

SC. Thích Tịnh Quán

Ủy viên

Từ Liêm

33

SC. Thích Đàm Hinh

Ủy viên

Long Biên

34

SC. Thích Đàm Phương

Ủy viên

Sóc Sơn

35

SC. Thích Đàm Thúy

Ủy viên

Long Biên

36

SC. Thích Đàm Loan

Ủy viên

Chương Mỹ

37

SC. Thích Tịnh Nguyệt

Ủy viên

Long Biên

38

ĐĐ. Thích Đạo Thông

Ủy viên

Hai Bà Trưng

39

SC. Thích Đàm Chính

Ủy viên

Hoài Đức

40

ĐĐ. Thích Minh Huyền

Ủy viên

Mỹ Đức

41

SC. Thích Đàm Thủy

Ủy viên

Long Biên

 

                                                                                                   TM. BAN TRỊ SỰ THÀNH HỘI

                                                                                                                 TRƯỞNG BAN

                                                                                                                         (đã ký)

 

 

                                                                                                      Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm

Video

Hoa Sen trong văn hóa Việt

Liên kết website

Thống kê

Quảng cáo