Giáo Hội Thành Phố

Danh sách Ban Văn hóa nhiệm kỳ VII

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 THÀNH HỘI PHẬT GIÁO HÀ NỘI                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                ---***---

                                                                                          Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2012

 

DANH SÁCH NHÂN SỰ

 

BAN VĂN HÓA NHIỆM KỲ VII (2012 - 2017)

 

TT

PHÁP DANH

CHỨC DANH

ĐƠN VỊ

1

Đ Đ. Thích Minh Hiền

Trưởng Ban

Mỹ Đức

2

Đ Đ. Thích Tâm Thuần

Phó Ban

Long Biên

3

Đ Đ. Thích Minh Đồng

Phó Ban

Mỹ Đức

4

Đ Đ. Thích Minh Tri

Thư ký

Mỹ Đức

5

NS. Thích Đàm Quang Thụy

Phó Thư ký

Hoài Đức

6

Đ Đ. Thích Đạo Vĩnh

Thủ quỹ

Quốc Oai

7

Đ Đ. Thích Thanh Phương

Ủy viên Thường trực

Thanh Trì

8

Đ Đ. Thích Thanh Phương

Ủy viên Thường trực

Long Biên

9

Đ Đ. Thích Đạo Tĩnh

Ủy viên Thường trực

Ứng Hòa

10

Đ Đ. Thích Minh Đăng

Ủy viên Thường trực

Đông Anh

11

Đ Đ. Thích Minh Thuần

Ủy viên Thường trực

Thanh Trì

12

Đ Đ. Thích Đạo Thịnh

Ủy viên

Ba Vì

13

NS. Thích Đàm Bình

Ủy viên

Thường Tín

14

SC. Thích Đàm Nga

Ủy viên

Phúc Thọ

15

SC. Thích Đàm Thùy

Ủy viên

Đan Phượng

16

Đ Đ. Thích Minh Sơn

Ủy viên

Hoàn Kiếm

17

Đ Đ. Thích Tâm Hoan

Ủy viên

Ba Đình

18

Đ Đ. Thích Thanh Hải

Ủy viên

Đông Anh

19

Đ Đ. Thích Thanh Phương

Ủy viên

Gia Lâm

20

SC. Thích Đàm Thanh

Ủy viên

Sơn Tây

21

Đ Đ. Thích Đạo Tú

Ủy viên

Mỹ Đức

22

PT. Phạm Hồng Vân

Ủy viên

Hai Bà Trưng

23

PT. Đỗ Minh Tuân

Ủy viên

Hà Đông

24

PT. Phạm Quý Phong

Ủy viên

Long Biên

25

PT. Triệu Thế Việt

Ủy viên

Thanh Xuân

26

PT. Cù Lệ Duyên

Ủy viên

Tây Hồ

27

PT. Nguyễn Việt Tú

Ủy viên

Ba Đình

28

PT. Đặng Phương Hoa

Ủy viên

Thanh Xuân

29

PT. Tô Giang Sơn

Ủy viên

Long Biên

30

PT. Nguyễn Thị Nhàn

Ủy viên

Đống Đa

31

PT. Nguyễn Đức Long

Ủy viên

Hà Đông

32

PT. Nguyễn Bảo Trinh

Ủy viên

Hoàn Kiếm

33

PT. Nguyễn Tường Cẩm Vân

Ủy viên

Hoàn Kiếm

34

PT. Trần Kim Hậu

Ủy viên

Thanh Xuân

35

PT. Nguyễn Việt Hồng

Ủy viên

Cầu Giấy

36

PT. Phạm Thị Lan Anh

Ủy viên

Hà Đông

37

PT. Trần Thu Hằng

Ủy viên

Ba Đình

 

                                                                                                    TM. BAN TRỊ SỰ THÀNH HỘI

                                                                                                                  TRƯỞNG BAN

 

                                                                                                                           (đã ký)

 

                                                                                                      Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm

Video

Hoa Sen trong văn hóa Việt

Liên kết website

Thống kê

Quảng cáo