Tăng sự

DANH SÁCH GIỚI TỬ DỰ KHẢO HẠCH THỨC XOA

  

DANH SÁCH GIỚI TỬ

ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI KHẢO HẠCH THỤ GIỚI THỨC XOA NĂM 2015

 

 

Số

BD

 

Pháp Danh

Năm sinh

 

Địa chỉ

 

01

Thích nữ Tịnh Đức

1983

Chùa Mộ Lao – Mộ Lao – Hà Đông

 

02

Thích nữ Tịnh Minh

1971

Chùa Phúc Lâm – Đại Hưng – M. Đức

 

03

Thích nữ Tịnh Hải

1985

Chùa Phúc Lâm – Đại Hưng – M. Đức

 

04

Thích nữ Chân Như

1991

Chùa Động Linh – Đan Phượng

 

05

Thích nữ Minh Đức

1991

Chùa Thiên Phúc – Liên Hồng, Đ. Phượng

 

06

Thích nữ Minh Thủy

1992

Chùa Linh Đường – Hoàng Liệt – H. Mai

 

07

Thích nữ Tâm Nguyên

1991

Chùa Long Khánh – Tam Đồng – Mê Linh

 

08

Thích nữ Bảo Lạc

1983

Chùa Xa La – Phúc La – Hà Đông

 

09

Thích nữ Diệu Tuệ

1991

Chùa Yên Phúc – Phúc La – Hà Đông

 

10

Thích nữ Tịnh Tuệ

1991

Chùa Thiền Quang – Cấn Hữu – Quốc Oai

 

11

Thích nữ Tịnh Hiện

1984

Chùa Khánh Tân – Sài Sơn – Quốc Oai

 

12

Thích nữ Tịnh Hiền

1993

Chùa Già Lễ - Liên Hồng, Đan Phượng

 

13

Thích nữ Tịnh Từ

1974

Chùa Cựu Linh – Tích Giang – Phúc Thọ

 

14

Thích nữ Tịnh Hiền

1991

Chùa Phúc Cảnh – Cẩm Yên, Thạch Thất

 

15

Thích nữ Giác Thiện

1986

Chùa Huyền Kỳ - Phú Lãm – Hà Đông

 

16

Thích nữ Tịnh An

1982

Chùa Long Cảnh – Phú Kim – Thạch Thất

 

17

Thích nữ Tịnh Trang

1982

Chùa Giáp Ngọ – Chúc Sơn – Chương Mỹ

 

18

Thích nữ Tâm Khai

1983

Chùa Đồi Chè – Thanh Bình – Chương Mỹ

 

19

Thích nữ Tâm Hiền

1991

Chùa Đại Điền – Tam Hiệp – Phúc Thọ

 

20

Thích nữ Tịnh Quỳnh

1983

Chùa Trung – Cao Viên – Thanh Oai

 

21

Thích nữ Tịnh Viên

1988

Chùa Gia Phúc – Việt Hùng – Đông Anh

 

22

Thích nữ Tịnh Huệ

1974

Chùa La Tinh – Đông La – Hoài Đức

 

23

Thích nữ Tịnh Tính

1992

Chùa Phương Quan – Vân Côn – Hoài Đức

 

24

Thích nữ Tịnh Trọng

1985

Chùa Thiên Phúc – Thọ Lộc – Phúc Thọ

 

25

Thích nữ Tâm Hải

1991

Chùa Bảo Tháp – Kim Chung – Hoài Đức

 

26

Thích nữ Hạnh Nguyện

1987

Chùa Diên Khánh – Đức Giang – Hoài Đức

 

27

Thích nữ Diệu Huyền

1981

Chùa Kiêu Kỵ - Kiêu Kỵ - Gia Lâm

 

28

Thích nữ Minh Ngọc

1993

Chùa Ái Mộ - Ngọc Lâm – Long Biên

 

29

Thích nữ Minh Khoa

1985

Chùa Xuân Đỗ Hạ - Cự Khối – Long Biên

 

30

Thích nữ Nhật Quang

1990

Chùa Xuân Đỗ Hạ - Cự Khối – Long Biên

 

31

Thích nữ Diệu Huyền

1986

Chùa Long Đọi – Ngọc Thụy – Long Biên

 

32

Thích nữ Minh Thư

1986

Chùa Cự Linh – Thạch Bàn – Long Biên

 

33

Thích nữ Diệu Huyền

1996

Chùa Cự Linh – Thạch Bàn – Long Biên

 

34

Thích nữ Diệu Tiến

1986

Chùa Lưu Phái – Ngũ Hiệp – Thanh Trì

 

35

Thích nữ Diệu Mẫn

1985

Chùa Phúc Lâm – Tả Thanh Oai – Thanh Trì

 

36

Thích nữ Chúc Khánh

1992

Chùa Tăng Phúc – Long Biên

 

37

Thích nữ Thuần Minh

1982

Chùa Long Đọi – Ngọc Thụy – Long Biên

 

38

Thích nữ Minh Thư

1995

Chùa Cát Linh – Cát Linh – Đống Đa

 

39

Thích nữ Minh Hòa

1997

Chùa Nội Am – Liên Ninh – Thanh Trì

 

40

Thích nữ Minh Hòa

1981

Chùa Văn Điển – Tứ Hiệp – Thanh Trì

 

41

Thích nữ Diệu Giác

1984

Chùa Tứ Kỳ - Hoàng Liệt – Hoàng Mai

 

42

Thích nữ Diệu Thiền

1994

Chùa Ngọc Hồi – Ngọc Hồi – Thanh Trì

 

43

Thích nữ Diệu Pháp

1993

Chùa Ngọc Hồi – Ngọc Hồi – Thanh Trì

 

44

Thích nữ Minh Hiền

1996

Chùa Nội Am – Liên Ninh – Thanh Trì

 

45

Thích nữ Tịnh acheter viagra Hòa

1986

Chùa Thiền Quang – Nguyễn Du – Hai Bà

 

46

Thích nữ Diệu Thiện

1989

Chùa Đông Tân – Hai Bà Trưng

 

47

Thích nữ Tịnh Quý

1987

Chùa Hạ Hòa – Tân Phú – Quốc Oai

 

48

Thích nữ Tuệ Châu

1990

Chùa Hưng Ký – Minh Khai – Hai Bà Trưng

 

49

Thích nữ Nhật Hằng

1995

Chùa Tiên Linh – Kim  Nỗ - Đông Anh

 

50

Thích nữ Tịnh Thịnh

1992

Chùa Thanh Vân – Đại Thành – Quốc Oai

 

51

Thích nữ Giác Tuệ

1993

Chùa Thanh Vân – Đại Thành – Quốc Oai

 

52

Thích nữ Diệu Liên

1993

Chùa La Hán – Hà Hồi – Thường Tín

 

53

Thích nữ Như Hoàn

1988

Chùa Tâm Pháp – Thịnh Liệt – H. Mai

 

54

Thích nữ Đức Khánh

1984

Chùa Hưng Ký – Minh Khai – Hai Bà Trưng

 

55

Thích nữ Tâm Thức

1971

Chùa Diên Phúc – Mai Lâm – Đông Anh

 

56

Thích nữ Từ Tân

1989

Chùa Đình Quán – Phúc Diễn – Bắc Từ Liêm

 

57

Thích nữ Pháp Tạng

1981

Chùa Hưng Ký – Minh Khai – Hai Bà Trưng

 

58

Thích nữ Tịnh Hạnh

1991

Chùa Phúc Lâm – Ba Đình

 

 

                                                                                                  VĂN PHÒNG BAN TRỊ SỰ

 

 

                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

Video

Hoa Sen trong văn hóa Việt

Liên kết website

Thống kê

Quảng cáo