Giới thiệu

Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội ngày nay là kết quả của sự hợp nhất giữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tây và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội cũ theo Nghị quyết của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc hợp nhất tỉnh Hà Tây và Thành phố Hà Nội để mở rộng địa giới hành chính Thủ đô.

Hiện nay Phật giáo Hà Nội có 09 Ban chuyên ngành và 29 Ban Trị sự Phật giáo cấp huyện thị trực thuộc. Số lượng Tăng Ni có 1.925 vị; số lượng Tự viện khoảng 1700 ngôi.

Sự kết hợp hài hòa giữa Phật giáo Thăng Long ngàn năm văn hiến với truyền thống Phật giáo xứ Đoài hàng ngàn năm đã tạo lên một vị thế mới của Phật giáo Thủ đô. Với tiêu chí "Ổn định - Kế thừa và Phát triển", trong năm năm qua với sự nỗ lực của tập thể Ban Trị sự Giáo hội, các Ban chuyên ngành, Ban Trị sự Phật giáo các quận huyện thị, cùng với toàn thể Tăng Ni - Phật tử Thủ đô đã tạo lên nhiều kết quả tốt đẹp trong các hoạt động Phật sự. Đặc biệt là công tác Tăng sự, Giáo dục Tăng Ni, Từ thiện xã hội, Văn hóa..vv. đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển của Thủ đô nói riêng, đất nước nói chung và khẳng định vị thế của Phật giáo Thủ đô trong sự nghiệp xây dựng, phát triển ngôi nhà chung Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Video

Hoa Sen trong văn hóa Việt

Liên kết website

Thống kê

Quảng cáo