- Căn cứ Thông bạch số 044/TB-HĐTS ngày 20/2/2014 của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. - Căn cứ vào Nghị quyết Hội nghị mở rộng ngày 10/3/2014 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội về việc tổ chức An cư kết hạ năm 2014. - Căn cứ Nghị quyết Hội nghị Thường trực Ban Trị sự Giáo hội ngày 02/5/2014 về việc xét duyệt danh sách Tăng Ni tham gia an cư năm 2014 của các đơn vị quận huyện thị Thường trực Ban Trị sự xin hướng dẫn việc An cư kết hạ năm 2014 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội như sau: 

Video

Hoa Sen trong văn hóa Việt

Liên kết website

Thống kê

Quảng cáo