Điếu - Tế Văn

Lời tưởng niệm Ni trưởng Thích Đàm Phương

LỜI TƯỞNG NIỆM NI TRƯỞNG THÍCH ĐÀM PHƯƠNG

---***---

 

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

 

            Kính bạch: Chư tôn đức Hòa thượng - Thượng tọa - Ni trưởng - Ni sư Đại đức Tăng Ni

            Kính thưa: Quý vị Đại biểu đại diện Đảng, Chính quyền các cấp cùng toàn thể nhân dân - Phật tử xa gần

            Kính bạch: Giác linh Ni trưởng Thích Đàm Phương

            Hôm nay trong giờ phút ngàn thu vĩnh biệt, trước khi cử hành lễ cung tống kim quan cố Ni trưởng Thích Đàm Phương - Phó Ban Trị sự đặc trách Ni giới Thành hội Phật giáo Hà Nội, Trụ trì chùa Diên Khánh - thôn Đống Chanh - xã Minh Cường - huyện Thường Tín - Thành phố Hà Nội về nơi An Dưỡng Địa, thay mặt cho Thường trực Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Hà Nội, Ban Đại diện Phật giáo huyện Thường Tín, môn đồ hiếu quyến, cùng nhân dân - Phật tử xa gần có đôi lời tưởng niệm.

Quảy dép về Tây chốn nghỉ ngơi

Hạc vàng cất cánh hướng phương trời

Dung nhan đã khuất nơi trần thế

Xin tiễn người đi có mấy lời

Nhớ Giác linh xưa !

            Tâm địa hiền lương, tính tình đạm bạc. Do hạt giống gieo trồng kiếp trước, nên nhân lành nảy nở đời nay, dòng họ Nguyễn thụ mạng hoa khai, đất Phượng Vũ - Phượng Dực kết trái.

Sớm nhận thấy:

Cảnh trần gian biến đổi khôn lường

Then tạo hóa xoay vần xiết kể

Coi vinh hoa phú quý tựa phù vân

Xem quyền thế lợi danh như bóng bọt.

Nên người đã:

Chẳng thẹn mình tấm thân bồ liễu

Phát trí như những đấng trượng phu

Biến Tam tòng thệ giữ Tam quy

Dùng Lục căn nguyện tu Lục độ

Chùa Hưng Long đầu Phật xuất gia

Tổ Đàm Nhâm hạ đao thế phát.

Thật là:

Kiều Đàm cùng dòng họ Thích

Ni chúng đồng phái nhà Thiền

Ngàn nhà một bát hóa duyên

Muôn dăm cô thân cầu đạo.

Và từ đó:

Theo thầy tòng chúng một đời lạc đạo an bần

Phụng Phật hầu thầy trọn kiếp nghiêm thân tiến đạo

Ni lưu đào tạo, chốn Thọ Ngãi mười giới bước lên

Tăng chúng tác thành, chùa Khê Hồi tam đàn Cụ Túc

Sam thiền vấn đạo, khi thì Quảng Bá, lúc lại Quán Sứ, Bồ Đề

Ứng thế trụ trì chùa Diên Khánh - Đống Chanh

Kể từ đây:

Luật Bát kính thời thường cẩn thủ

Chốn thiền môn quy củ không sai

Chỉ nhằm kế vãng khai lai

Bề trong giữ đạo, bề ngoài quý dân

            Nghiêm trì giới luật, ngăn chế ba nghiệp khỏi buông lung, Thiền - Tịnh song tu, gột rửa sáu căn cho trong sạch, khoan hòa nhân hậu Tăng - Ni hai chúng tán dương, Hỷ - Xả - Từ - Bi thiện tín mười phương khát ngưỡng.

Thật xứng:

Kiều Đàm cao lạp

Ni chúng sư bà

Giới đức trang nghiêm

Hành giải tương ứng

            Nhờ đó môn nhân giới tử học đồ đượm nhuần giới pháp tăng trưởng tuệ mệnh, đời đời gặp được thắng duyên, kiếp kiếp viên thành giới thể.

            Tuy sinh ra là thân nữ nhi, song với chí nguyện của bậc trượng phu một lòng vì đạo vì đời, phục vụ nhân dân, phục vụ Giáo hội. Ni trưởng đã nối tiếp sự nghiệp của Tôn sư trụ trì chùa Diên Khánh, sớm kệ chiều kinh cầu nguyện cho thế giới hòa bình, cầu chúc Quốc gia hưng thịnh, nhân dân hòa mục, gần xa thiện tín quy y, chùa cảnh khang trang, trong ngoài dân thôn kính trọng.

Lại còn:

Dạy đệ tử kiệm cần tinh tiến

Khuyên tín đồ chính tín xả mê

Chăm vun hạt giống Bồ Đề

Đạo đời hai gánh chẳng nề quản chi

Mỗi hành động thi vi xử thế

Đều dịu dàng thầy nể bạn yêu

Xuề xòa mà vẫn thanh cao

Nâu sòng mà vẫn ngạt ngào mùi hương.

            Đối với Giáo hội, cố Ni trưởng đã sớm hòa mình cùng phong trào chấn hưng Phật giáo, theo bước chân chư Tôn đức Tăng già, tham gia sinh hoạt Giáo hội, luôn là một hội viên gương mẫu tích cực.

Thật là:

Non thần mơ màng viên đỉnh

Ruộng phúc phảng phất phương bào

Ni chúng hạ lạp phẩm cao

Hữu phái tham thừa vị trọng

Phúc dầy nghiệp mỏng

Hạc trưởng quy Tăng

            Cũng những tưởng cố Ni trưởng còn thác tích lâu hơn nữa để tiến đạo nghiêm thân, lợi lạc hữu tình, nào ngờ đâu hóa duyên đã mãn, Tịnh độ hoa khai vào hồi 19 giờ 30 phút ngày 02 tháng 9 năm 2012. Trụ thế 81 năm, Hạ lạp 55 tuổi.

Thế là:

Hóa duyên nay đã mãn rồi

Thâu thần nhập diệt quy hồi chân nguyên.

Kính bạch Giác linh!

Vẫn thường nghe:

Then máy khôn lường

Thật quyền khó biện

Người mượn sắc thân như huyễn

Để thành thể tính chân như

Nhưng ngặt vì:

Thuyền từ, khổ hải sóng gió nhấp nhô

Xe pháp,  mê đồ nắng mưa xô đẩy

Thế mà giờ đây: Tay đà bỏ gậy, chân đã buông giày

Tử sinh vốn có hai ngày, ở đi há không một dịp.

Than ôi !

Cảnh Đống Chanh thăm thẳm mây mờ

Cỏ cây nghẹn ngào nhỏ lệ

Chùa Diên Khánh rầu rầu gió lạnh

Môn đồ ngơ ngác buồn trông

Sương lạnh phương bào

Thấy vật dạ càng thêm nhớ

Mây mờ viên đỉnh

Nhớ người lòng những càng thương.

            Chúng tôi thiết nghĩ: Tỉnh giấc Hồ Điệp, thiền sàng an giấc ngàn thu. Tan mộng Hoàng Lương, trượng thất im hơi muôn thuở. Chín phẩm sen vàng vừa nở, một cành liễu biếc chợt tàn, Sa bà ấn thoại, Tịnh độ văn thành.

            Hôm nay huyễn thân cố Ni trưởng không còn nữa, nhưng những gì người đã cống hiến cho đất nước, Giáo hội, cho Ni chúng và Phật tử gần xa sẽ còn mãi với thời gian, cũng như trang sử vẻ vang của Phật giáo Thủ đô yêu dấu. Giờ đây, trước linh đài trầm hương quyện tỏa, chúng tôi cùng Tăng Ni - Phật tử xin khêu ngọn đèn trí tuệ, đốt nén hương giải thoát, nhất tâm tưởng niệm cầu chúc Giác linh Ni trưởng:

Miền Cực Lạc tiêu dao tự tại

Cảnh Chân Như thể nhập viên dung

Không quên nguyện cũ tái hiện Đàm hoa

Tịnh độ - Sa ba vãng lai tự tại.

            Nam mô Diên Khánh đường thượng, Ma ha Tỷ khiêu ni Bồ tát giới Thích Đàm Phương - Đạo hiệu Minh Tịnh Giác linh thiền tọa hạ./.

 
Tác giả: THPGHN
Nguồn tin: Văn phòng Thành hội

Video

Hoa Sen trong văn hóa Việt

Liên kết website

Thống kê

Quảng cáo