Văn bản pháp quy

Nghị quyết Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2014

GIÁO HỘI PGVN TP HÀ NỘI          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              BAN TRỊ SỰ                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 -----                                                               

      Số: 348 NQ/BTS

                                                                                      Hà Nội, ngày 29  tháng 1 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ NĂM 2014

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Hội nghị  Tổng kết công tác Phật sự năm 2014 – Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội, diễn ra ngày 29 tháng 1 năm 2014 tại Trụ sở Thành hội (Chùa Mộ Lao - Số 02 Đường Thanh Bình - phường Mộ Lao - quận Hà Đông– Hà Nội ) để tổng kết công tác Phật sự năm 2014, dự thảo chương trình công tác Phật sự năm 2015 và bàn thảo một số công việc khác của Thành hội.

Hội nghị đặt dưới sự chủ trì của Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – Trưởng Ban Trị sự Thành hội, cùng sự hiện diện của chư  tôn thiền đức Tăng Ni thành viên Ban Trị sự Thành hội, Ban Trị sự Phật giáo các quận huyện thị.

Hội nghị được vinh dự đón tiếp quý vị lãnh đạo đại diện cho Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, cùng các Sở – Ban ngành chức năng của Thành phố Hà Nội.

 Qua thời gian làm việc khẩn trương trong tinh thần đoàn kết hoà hợp, sau khi nghe Báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2014 - Dự thảo chương trình công tác Phật sự năm 2015 do Ban Thư ký trình bày trước Hội nghị, cũng như  ý kiến  tham luận của các đại biểu, Hội nghị đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua bản Báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2014 và Phương hướng công tác Phật sự năm 2015 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội. (Báo cáo đính kèm)

2. Thông qua Báo cáo tổng hợp thu – chi tài chính năm 2014 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội. (Báo cáo đính kèm)

3. Thống nhất chương trình công tác Phật sự năm 2015 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội với những mặt công tác trọng tâm sau:

- Công tác Tăng sự: Tổ chức Đại giới đàn năm 2015 vào hạ tuần tháng 2 âm lịch trang nghiêm trọng thể, nhằm trao truyền giới châu cho hậu học để tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức.

- Tổ chức khóa an cư kết hạ tập trung năm 2015 cho Tăng Ni trên địa bàn Thành phố. Chủ trương thành lập thêm 02 cơ sở An cư mới tại quận Đống Đa và quận Hoàng Mai.

- Tổ chức Hội nghị chuyên đề của Phân ban đặc trách Ni giới nhằm thúc đẩy các mặt hoạt động Phật sự của Ni giới Thủ đô.

            - Công tác Giáo dục Tăng Ni: Chuẩn bị tổ chức di chuyển cơ sở vật chất của nhà trường từ chùa Mộ Lao – quận Hà Đông về chùa Đại Từ Ân – huyện Đan Phượng. Tập trung Tăng Ni sinh tại cơ sở mới Đại Từ Ân dể tiến hành công tác đào tạo theo kế hoạch đã đề ra.

- Tổ chức Hội nghị chuyên đề về Giáo dục Tăng Ni nhằm hoàn thiện cơ chế hoạt động, quản lý, đào tạo giáo dục Tăng tài.

- Hoàn thiện việc xây dựng cơ sở vật chất của Trường Trung cấp Phật học tại chùa Đại Từ Ân.

            - Công tác Nghi lễ: Tổ chức Hội nghị chuyên đề về Nghi lễ nhằm xem xét, ban hành một nghi thức thống nhất về các hoạt động nghi lễ như nghi thức tụng niệm, nghi thức lễ Phật đản, Vu lan, An cư kết hạ, khánh thành, tang lễ ..vv. trên toàn địa bàn Thành phố

            Phối hợp với Văn phòng I – Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam để tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2559 trang nghiêm long trọng. Chỉ đạo Ban Trị sự Phật giáo các quận huyện thị tổ chức lễ Phật đản theo chủ trương hướng về các cụm điểm cơ sở ngoại thành.

            Hướng dẫn Tăng viagra pas cher Ni trụ trì các cơ sở tự viện tổ chức tốt các ngày lễ trọng của Phật giáo như lễ Phật đản, lễ Vu Lan, lễ khánh đản đức Phật A Di Đà, lễ đức Phật Thích Ca thành đạo. Các ngày kỷ niệm Tố sư, các bậc cao tăng, tiền bối hữu công.

            - Công tác Hướng dẫn Phật tử: Tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác hướng dẫn Phật tử để hoàn thiện các quy chế về thành lập, duy trì các đạo tràng tu tập của Phật tử trên địa bàn Thành phố.

            - Thống kê số lượng Phật tử đã quy y Tam Bảo trên địa bàn Thành phố để cấp giấy chứng nhận Phật tử nhằm quản lý việc sinh hoạt, tu học của Phật tử  tại các cơ sở tự viện, đạo tràng đúng chính pháp.

            - Phối hợp với Ban Hoằng pháp để tổ chức Hội thi giáo lý cho các Phật tử nhân dịp Đại lễ Phật đản. Tổ chức Hội  trại cho Thanh Thiếu niên Phật tử nhân dịp hè 2015.

4. Hội nghị ghi nhận và nhất trí với ý kiến phát biểu, đóng góp xây dựng của chư tôn Thiền đức Tăng Ni, quý vị lãnh đạo đại diện cho Chính quyền cùng các Sở - Ban ngành chức năng của Thành phố phát biểu tại Hội nghị.

5. Hội nghị giao cho Ban Thư ký và Văn phòng Thành hội tổng hợp tất cả các tài liệu, ý kiến để nghiên cứu bổ sung và triển khai vào Chương trình công tác Phật sự năm 2015 của Thành hội.

Nghị quyết đã được toàn thể Hội nghị nhất trí thông qua vào hồi 16 giờ 30 phút ngày 29 tháng 1 năm 2015.

       TM. BAN THƯ                                                          TM. CHỦ TỌA ĐOÀN

       (Đã ký)                                                                                 (Đã ký)

 Thượng tọa Thích Tiến Đạt                                            Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm

                                                                         

          

                                             

 

 

 

 

 

 

Video

Hoa Sen trong văn hóa Việt

Liên kết website

Thống kê

Quảng cáo