skip to Main Content
Hoa Sen

Tổ Bồ Đề – Nguyên Biểu

TỔ BỒ ĐỀ  - NGUYÊN BIỂU (1836 - 1906) Hòa thượng họ Phạm, pháp danh Thích Nguyên Biểu, hiệu Nhất Thiết, sinh năm Bính Thân…

Hoa Sen

Hòa thượng Tố Liên

Hòa thượng Thích Tố Liên Hòa thượng thế danh là Nguyễn Thanh Lai, sinh năm Quý Mão (1903) tại làng…