Skip to content
Hoa Sen

Hòa thượng Vĩnh Gia

HÒA THƯỢNG THÍCH VĨNH GIA (1840 - 1918)  Ngài họ Ðoàn tên Nhược, quê quán làng Thế Dương, quận Thăng…