skip to Main Content

Địa chỉ liên lạc Ban Trị sự GHPGVN các quận huyện thị

ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC  BAN TRỊ SỰ PHẬT GIÁO

CÁC QUẬN – HUYỆN – THỊ NHIỆM KỲ VIII (2016 – 2021)

———————

 1. Ban Trị sự Phật giáo huyện Mỹ Đức

– Trưởng ban: Thượng tọa Thích Minh Hiền – Chùa Hương – xã Hư­ơng Sơn – Mỹ Đức.

– Phó Ban: Đại đức Thích Minh Đồng – Chùa Hưng Khánh – xã Phù Lưu Tế – huyện Mỹ Đức.

– Phó ban: Ni sư Thích Đàm Quy – Chùa Tuyết Sơn – xã Hương Sơn – huyện Mỹ Đức

– Chánh Thư ký: Đại đức Thích Minh Huyền – Chùa Bồ Đề – xã Hồng Sơn – huyện Mỹ Đức

Văn phòng: Chùa Diên Khánh – Thị trấn Đại Nghĩa – huyện Mỹ Đức

 1. Ban Trị sự Phật giáo quận Hà Đông

– Trưởng ban: Đại đức Thích Đạo Ân – Chùa Cổ Bản – phường Đồng Mai – quận Hà Đông.

– Phó ban: Ni sư Thích Đàm Thanh – Chùa Xa La – phường Phúc La – quận Hà Đông

– Phó ban: Ni sư Thích Đàm Huyền – Chùa Trinh Lương – phường Phú Lương – quận Hà Đông

– Chánh Thư ký: Sư cô Thích Đàm Bảo – Chùa Ngòi – phường La Khê – quận Hà Đông

Văn phòng: Chùa Cổ Bản – phường Đồng Mai – quận Hà Đông

 1. Ban Trị sự Phật giáo huyện Ch­ương Mỹ

– Trưởng ban: Đại đức Thích Đạo Phong – Chùa Linh Thông – Thị trấn Chúc Sơn – Ch­ương Mỹ.

– Phó ban: Ni sư Thích Đàm Khoa – Chùa Trăm Gian – xã Tiên Phương – huyện Chương Mỹ

– Phó ban: Ni sư Thích Đàm Biên – Chùa Giải Áo – xã Hợp Đồng – huyện Chương Mỹ

– Chánh Thư ký: Ni sư Thích Đàm Loan – Chùa Đồi Chè – xã Thanh Bình – huyện Chương Mỹ

Văn phòng: Chùa Linh Thông – Thị trấn Chúc Sơn – huyện Chương Mỹ

 1. Ban Trị sự Phật giáo Sơn Tây

– Trưởng ban: Thượng tọa Thích Minh Tín – Chùa La Gián – xã Cổ Đông – Thị xã Sơn Tây.

– Phó ban: Sư cô Thích Đàm Phương – Chùa Liên Trì – phường Trung Hưng – Thị xã Sơn Tây

– Thư ký: Sư cô Thích Đàm Thanh – Chùa Phú Nhi – phường Phú Thịnh – Thị xã Sơn Tây.

Văn phòng: Chùa La Gián – xã Cổ Đông – Thị xã Sơn Tây

 1. Ban Trị sự Phật giáo huyện Quốc Oai

– Trưởng ban: Đại đức Thích Đạo Vĩnh – Chùa Thầy – xã Sài Sơn – huyện Quốc Oai.

– Phó ban: Ni sư Thích Đàm Lợi – Chùa Hoàng Xá – Thị trấn Quốc Oai – huyện Quốc Oai

– Phó ban: Đại đức Thích Đạo Duyên – Chùa Đồng Bụt – xã Ngọc Liệp – huyện Quốc Oai

– Chánh Thư ký: Sư cô Thích Đàm Vượng – Chùa Đồng Khanh – xã Ngọc Liệp – huyện Quốc Oai

Văn phòng: Chùa Thầy – xã Sài Sơn – huyện Quốc Oai

 1. Ban Trị sự Phật giáo huyện Ba Vì  

– Trưởng ban: Đại đức Thích Đạo Thịnh – Chùa Văn Lai – xã Ba Trại – huyện Ba Vì

– Phó ban: Sư cô Thích Đàm Liên – Chùa Hoa Nghiêm – xã Chu Minh – huyện Ba Vì

– Thư ký: Sư cô Thích Đàm Nguyên – Chùa Hòe Lâm – xã Đông Quang – huyện Ba Vì

Văn phòng: Chùa Văn Lai – xã Ba Trại – huyện Ba Vì

 

 1. Ban Trị sự Phật giáo huyện Thạch Thất

– Trưởng ban: Ni sư Thích Đàm Thuỷ – Chùa Tây Ph­ương – xã Thạch Xá – Thạch Thất.

– Phó ban: Đại đức Thích Đạo Hòa – Chùa Bảo Quang – xã Đại Đồng – huyện Thạch Thất

– Phó ban: Đại đức Thích Thanh Hồi – Chùa Phùng Xá – xã Phùng Xá – huyện Thạch Thất

– Thư ký: Đại đức Thích Quảng Phú – Chùa Kim Long – xã Cần Kiệm – huyện Thạch Thất

Văn phòng: Chùa Bảo Quang – xã Đại Đồng – huyện Thạch Thất.

 1. Ban Trị sự Phật giáo huyện Hoài Đức

– Trưởng ban: Thượng tọa Thích Tiến Thông – Chùa Lại Yên – xã Lại Yên – Hoài Đức

– Phó ban: Ni sư Thích Đàm Quang Thụy – Chùa Diên Phúc – xã Sơn Đồng – huyện Hoài Đức

– Phó ban: Ni sư Thích Đàm Thuận – Chùa Cả – xã La Phù – huyện Hoài Đức

– Chánh Thư ký: Sư cô Thích Minh Thụy – Chùa Yên Vĩnh – xã Kim Chung – huyện Hoài Đức.

Văn phòng: Chùa Lại Yên – xã Lại Yên – huyện Hoài Đức

 1. Ban Trị sự Phật giáo huyện Thanh Oai

– Trưởng ban:  Thượng tọa  Thích Tiến Thịnh – Chùa Vũ Lăng – xã Dân Hoà – Thanh Oai.

– Phó ban: Đại đức Thích Di Sơn – Chùa Thanh Lương – xã Bích Hòa – huyện Thanh Oai

– Phó ban: Ni sư Thích Đàm Hà – Chùa Cao Bộ – xã Cao Viên – huyện Thanh Oai

– Chánh Thư ký: Ni sư Thích Đàm Pháp – Chùa Áng Phao – xã Cao Dương – huyện Thanh Oai

Văn phòng: Chùa Vũ Lăng – xã Dân Hòa – huyện Thanh Oai

 1. Ban Trị sự Phật giáo huyện Th­ường Tín

– Trưởng ban: Đại đức Thích Đức Thường – Chùa Từ Vân – xã Lê Lợi – huyện Thư­ờng Tín

– Phó ban: Đại đức Thích Minh Thực – Chùa Hội Xá – xã Thắng Lợi – huyện Thường Tín

– Phó ban: Sư cô Thích Đàm Hải – Chùa An Lãng – xã Văn Tự – huyện Thường Tín

– Chánh Thư ký: Sư cô Thích Đàm Hà – Chùa Khê Hồi – xã Hà Hồi – Thường Tín

Văn phòng: Chùa Hội Xá – xã Thắng Lợi – huyện Thường Tín

 1. Ban Trị sự Phật giáo huyện Phú Xuyên

– Trưởng ban: Thượng tọa Thích Thanh Hư­ớng – Chùa Linh Quy – xã Hồng Minh – Phú Xuyên.

– Phó ban: Sư cô Thích Đàm Minh – Chùa Thiên Ân – xã Bạch Hạ – huyện Phú Xuyên

– Phó ban: Đại đức Thích Thanh Tuyên – Chùa Tạ Mễ – xã Quang Lãng – huyện Phú Xuyên.

– Chánh Thư ký: Đại đức Thích Nguyên Mạnh – Chùa Đại Nam – Thị trấn Phú Xuyên – huyện Phú Xuyên.

Văn phòng: Chùa Đại Nam – Thị trấn Phú Xuyên – huyện Phú Xuyên

 1. Ban Trị sự Phật giáo huyện Ứng Hoà

– Trưởng ban: Đại đức Thích Minh Thiện – Chùa Phù Lưu Thượng – xã Phù Lưu – Ứng Hoà.

– Phó ban: Đại đức Thích Đạo Tĩnh – Chùa Trang Nghiêm – xã Viên An – huyện Ứng Hòa

– Phó ban: Ni sư Thích Đàm Thiền – Chùa Bặt Chùa – xã Liên Bạt – huyện Ứng Hòa

– Chánh Thư ký: Ni sư Thích Đàm Tịnh – Chùa Tam Thôn – xã Trường Thịnh – huyện Ứng Hòa

Văn phòng: Chùa Tam Thôn – xã Trường Thịnh – huyện Ứng Hòa

 1. Ban Trị sự Phật giáo huyện Phúc Thọ

– Trưởng ban: Thượng tọa Thích Minh Nguyên – Chùa Minh Tranh – xã Trạch Mỹ Lộc – huyện Phúc Thọ

– Phó ban: Ni sư Thích Đàm Chung – Chùa Miếu – xã Tam Hiệp – huyện Phúc Thọ

– Phó ban: Đại đức Thích Đạo Duân – Chùa Minh Tranh – xã Trạch Mỹ Lộc – huyện Phúc Thọ

– Chánh Thư ký: Sư cô Thích Đàm Hương – Chùa Hòa Thôn – xã Tam Hiệp – huyện Phúc Thọ

Văn phòng: Chùa Minh Tranh – xã Trạch Mỹ Lộc – huyện Phúc Thọ

 1. Ban Trị sự Phật giáo huyện Đan Ph­ượng

– Trưởng ban: Ni s­ư Thích Đàm Thùy – Chùa Bảo Tán – xã Tân Lập – huyện Đan Ph­ượng.

– Phó ban: Đại đức Thích Di Trường – Chùa Thụy Ứng – Thị trấn Phùng – huyện Đan Phượng.

– Phó ban: Đại đức Thích Đạo Ngộ – Chùa Hương Lâm – xã Tân Lập – huyện Đan Phượng

– Chánh Thư ký: Sư cô Thích Đàm Thơm – Chùa Già Lễ – xã Liên Hồng – huyện Đan Phượng

Văn phòng: Chùa Bảo Tán – xã Tân Lập – huyện Đan Phượng

 1. Ban Trị sự Phật giáo quận Ba Đình

– Trưởng ban: Thượng tọa Thích Tâm Hoan – Chùa Hòe Nhai – phường Nguyễn Trung Trực – quận Ba Đình.

– Phó ban: Sư cô Thích Đàm Trà – chùa Phúc Lâm – phường Yên Phụ – quận Ba Đình

– Thư ký: Đại đức Thích Đạo Tâm – Chùa Ngũ Xã – phường Trúc Bạch – quận Ba Đình

Văn phòng: Chùa Hòe Nhai – phường Nguyễn Trung Trực – quận Ba Đình

 1. Ban Trị sự Phật giáo quận Cầu Giấy

– Trưởng ban: Thượng tọa Thích Thanh Tùng – Chùa Cót – phường Yên Hòa – quận Cầu Giấy.

– Phó ban: Ni sư Thích Đàm Thu – Chùa Trung Kính Hạ – phường Trung Hòa – quận Cầu Giấy

– Thư ký: Ni sư Thích Đàm Hậu – Chùa Trung Kính Thượng – phường Yên Hòa – quận Cầu Giấy

Văn phòng: Chùa Cót – phường Yên Hòa – quận Cầu Giấy.

 1. Ban Trị sự Phật giáo quận Đống Đa

– Trưởng ban: Ni sư­ Thích Đàm Minh – Chùa Bộc – số 14 phố Chùa Bộc – quận Đống Đa

– Phó ban: Ni sư Thích Đàm Tuyết – Chùa Cảm Ứng – phường Láng Hạ – quận Đống Đa

– Phó ban: Đại đức Thích Đức Hạnh – Chùa Linh Quang – phường Văn Chương – quận Đống Đa

– Chánh Thư ký: Sư cô Thích Đàm Luyện – Chùa Huy Văn – phường Văn Chương – quận Đống Đa

Văn phòng: Chùa Bộc – Số 14 phố Chùa Bộc – quận Đống Đa

 1. Ban Trị sự Phật giáo quận Hoàn Kiếm

– Trưởng ban: Hòa thượng Thích Thanh Hưng – Chùa Thiên Phúc – số 94 phố Hai Bà Tr­ưng – quận Hoàn Kiếm

– Phó ban: Ni sư Thích Minh Tâm – Chùa Vĩnh Trù – Hàng Lược – quận Hoàn Kiếm

– Thư ký: Sư cô Thích Đàm Kiên – Chùa Phúc Long – phường Trần Quang Khải – quận Hoàn Kiếm

Văn phòng: Chùa Thiên Phúc – Số 94 phố Hai Bà Trưng – quận Hoàn Kiếm

 1. Ban Trị sự Phật giáo quận Hai Bà Tr­ưng

– Trưởng ban: Đại đức Thích Đạo Thông – Chùa Quỳnh Lôi – phường Quỳnh Lôi – quận Hai Bà Trưng

– Phó ban: Ni sư Thích Đàm Thanh – Chùa Hộ Quốc – phường Thanh Lương – quận Hai Bà Trưng

– Thư ký: Ni sư Thích Từ Ân – Chùa Hưng Ký – phường Minh Khai – quận Hai Bà Trưng

Văn phòng: Chùa Quỳnh Lôi – phường Quỳnh Lôi – quận Hai Bà Trưng

 1. Ban Trị sự Phật giáo quận Hoàng Mai

– Trưởng ban: Đại đức Thích Nguyên Thanh – Chùa Khuyến Lương – phường Trần Phú – quận Hoàng Mai.

– Phó ban: Đại đức Thích An Hưng – Chùa Triệu Khánh – phường Thanh Trì – quận Hoàng Mai

– Ni sư Thích Đàm Hiếu – Chùa Sở Thượng – phường Yên Sở – quận Hoàng Mai

– Chánh Thư ký: Đại đức Thích Đức Tiến – Chùa Mai Động – phường Mai Động – quận Hoàng Mai

Văn phòng: Chùa Khuyến Lương – phường Trần Phú – Hoàng Mai

 1. Ban Trị sự Phật giáo quận Tây Hồ

– Trưởng ban: Hòa thượng Thích Thanh Nhã – Chùa Trấn Quốc – số 32 Đường Thanh Niên – quận Tây Hồ

– Phó ban: Thượng tọa Thích Nguyên Hạnh – Chùa Tảo Sách – phường Nhật Tân – quận Tây Hồ.

– Phó ban: Ni sư Thích Đàm Đạo – Chùa Võng Thị – phường Bưởi – quận Tây Hồ

– Thư ký: Đại đức Thích Nguyên Chính – Chùa Trấn Quốc – Số 32 Đường Thanh Niên – quận Tây Hồ

Văn phòng: Chùa Trấn Quốc – Số 32 Đường Thanh Niên – quận Tây Hồ

 1. Ban Trị sự Phật giáo quận Thanh Xuân

– Trưởng ban: Ni sư­ Thích Đàm Xuân – chùa Tam Huyền – ph­ường Hạ Đình – quận Thanh Xuân

– Phó ban: Sư cô Thích Đàm Hiển – Chùa Bồ Đề – phường Nhân Chính – quận Thanh Xuân

– Thư ký: Sư cô Thích Đàm Nghiêm – Chùa Khương Trung – phường Khương Trung – quận Thanh Xuân

Văn phòng: Chùa Tam Huyền – phường Hạ Đình – quận Thanh Xuân

 1. Ban Trị sự Phật giáo quận Long Biên

– Trưởng ban: Đại đức Thích Thanh Trung – Chùa Thanh Am – phường Thượng Thanh – quận Long Biên

– Phó ban: Đại đức Thích Tâm Thuần – Thiền viện Sùng Phúc – phường Cự Khối – quận Long Biên

– Phó ban: Ni sư Thích Đàm Toán – Chùa Mai Phúc – phường Phúc Đồng – quận Long Biên

– Chánh Thư ký: Sư cô Thích Đàm Hương – Chùa Ái Mộ – phường Ngọc Lâm – quận Long Biên

Văn phòng: Chùa Thanh Am – phường Thượng Thanh – quận Long Biên.

 1. Ban Trị sự Phật giáo huyện Đông Anh

– Trưởng ban: Thượng tọa Thích Chiếu Đăng – Chùa Đào Thục – xã Thụy Lâm – huyện Đông Anh

– Phó ban: Đại đức Thích Thanh Trung – Chùa Phúc Lâm – xã Mai Lâm – huyện Đông Anh

– Phó ban: Đại đức Thích Thanh Hải – Chùa Linh Ứng – xã Xuân Trạch – huyện Đông Anh

– Chánh Thư ký: Đại đức Thích Thanh Hòa – Chùa Cảnh Tiên – xã Uy Nỗ – huyện Đông Anh

Văn phòng: Chùa Đào Thục – xã Thụy Lâm – huyện Đông Anh

 1. Ban Trị sự Phật giáo quận Nam Từ Liêm

– Trưởng ban: Đại đức Thích Thanh Nguyện – Chùa Thị Cấm – phường Xuân Phương – quận Nam Từ Liêm.

– Phó ban: Đại đức Thích Quảng Tĩnh – Chùa Mễ Trì Thượng – phường Mễ Trì – quận Nam Từ Liêm.

– Phó ban: Ni sư Thích Đàm Thúy – Chùa Giao Quang –  phường Đại Mỗ quận Nam Từ Liêm

– Thư ký: Sư cô Thích Diệu Hải – Chùa Mỗ Cả – phường Đại Mỗ – quận Nam Từ Liêm

Văn phòng: Chùa Thị Cấm – phường Xuân Phương – quận Nam Từ Liêm

 1. Ban Trị sự Phật giáo quận Bắc Từ Liêm

– Trưởng ban: Thượng tọa Thích Thanh Hùng – Chùa Tư Khánh – phường Đông Ngạc – quận Bắc Từ Liêm

– Phó ban: Đại đức Thích Đạo Túc – Chùa Thiên Phúc – phường Xuân Đỉnh – quận Bắc Từ Liêm

– Thư ký: Sư cô Thích Đàm Nhã – Chùa Khu Nhang – phường Xuân Đỉnh – quận Bắc Từ Liêm

Văn phòng: Chùa Tư Khánh – phường Đông Ngạc – quận Bắc Từ Liêm

 1. Ban Trị sự Phật giáo huyện Thanh Trì

– Trưởng ban: Thượng tọa Thích Trí Như – Chùa Quỳnh Đô – xã Vĩnh Quỳnh – huyện Thanh Trì

– Phó ban: Đại đức Thích Minh Thực – Chùa Linh Xá – xã Hữu Hòa – huyện Thanh Trì

– Phó ban: Ni sư Thích Giác Minh – Chùa Văn Điển – xã Tứ Hiệp – huyện Thanh Trì

– Chánh Thư ký: Đại đức Thích Minh Thuần – Chùa Yên Phú – xã Liên Ninh – huyện Thanh Trì

Văn phòng: Chùa Quỳnh Đô – xã Vĩnh Quỳnh – huyện Thanh Trì

 1. Ban Trị sự Phật giáo huyện Gia Lâm

– Trưởng ban: Thượng tọa Thích Thanh Quy – Chùa Đào Xuyên – xã Đa Tốn – huyện Gia Lâm

– Phó ban: Đại đức Thích Quảng Thiện – Chùa Keo – xã Kim Sơn – huyện Gia Lâm

– Phó ban: Ni sư Thích Minh Chí – Chùa Trùng Quán – xã Yên Thường – huyện Gia Lâm

– Chánh Thư ký: Đại đức Thích Thanh Ân – Chùa Đông Dư Hạ – xã Đông Dư – huyện Gia Lâm

Văn phòng: Chùa Đào Xuyên – xã Đa Tốn – huyện Gia Lâm

 1. Ban Trị sự Phật giáo huyện Sóc Sơn

– Trưởng ban: Đại đức Thích Viên Giác – Chùa Trường Lạc – xã Đông Xuân – huyện Sóc Sơn.

– Phó ban: Sư cô Thích Đàm Phương – Chùa Kim Liên – xã Phù Lỗ – huyện Sóc Sơn

– Phó ban: Sư cô Thích Đàm Lâm – Chùa Vạn Linh – xã Tân Minh – huyện Sóc Sơn

– Thư ký: Sư cô Thích Đàm Phúc – Chùa Phúc Khánh – xã Xuân Giang – huyện Sóc Sơn

Văn phòng: Chùa Trường Lạc – xã Đông Xuân – huyện Sóc Sơn

 1. Ban Trị sự Phật giáo huyện Mê Linh

– Trưởng ban: Đại đức Thích Thanh Chính – Chùa Thường Lệ – xã Đại Thịnh – huyện Mê Linh.

– Phó ban: Đại đức Thích Thanh Công – Chùa Phúc Long – Thị trấn Chi Đông – huyện Mê Linh

– Phó ban: Sư cô Thích Minh Trang – Chùa Vạn Phúc – Thị trấn Quang Minh – huyện Mê Linh

– Thư ký: Đại đức Thích Viên Đức – Chùa Khai Quang – xã Tiền Phong – huyện Mê Linh

Văn phòng: Chùa Thường Lệ – xã Đại Thịnh – huyện Mê Linh

Văn phòng Ban Trị sự

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.