skip to Main Content

Hà Nội: Ngày hành sám thứ hai của Đại giới đàn Hà Nội PL.2567

Theo chương trình của Đại giới đàn Hà Nội năm 2023, hôm nay ngày 17/03, 147 giới tử đã bước vào ngày hành sám thứ hai được học tập về giới luật Phật giáo, nghi thức thụ giới và thực hành lễ sám cho thân tâm thanh tịnh trước khi thụ giới chính thức.

Trong buổi sáng này, các Giới tử đã được lắng nghe TT. Thích Minh Tín – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng BTS GHPGVN TP. Hà Nội, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo thành phố đã giảng giải cho giới tử hiểu rõ khái niệm về thụ giới, cũng như tầm quan trọng và ý nghĩa của giới luật đối với người xuất gia.

Theo Thượng tọa, thụ giới chính là công việc trao và nhận giới pháp Phật. Giới sư giảng giải những giới mà Đức Phật chế định, trao cho người nhận là giới tử. Người nhận giới lĩnh nạp những giới pháp Phật chế vào trong tâm mình.

Giới được chia ra làm 4 hình thái đó là giới pháp, giới thể, giới hạnh (hành) và giới tướng. Giới luật được đức Phật chế định nhằm ngăn chặn các tác nhân đưa đến bất an và đau khổ, đồng thời kiến tạo sự an lạc hạnh phúc trong đời sống nội tại. Những tác nhân đưa đến bất an và đau khổ đó là sự phóng túng tâm ý, đam mê thỏa thích với tham dục của sáu giác quan. Người hành giới nghiêm mật là tự chế tác năng lượng phòng hộ sáu căn môn, không phóng túng tâm ý, để những nhân tố kích thích tham dục bị từ bỏ, từ đó vị ấy sẽ sinh khởi sự an lạc hạnh phúc trong đời sống hàng ngày. Theo Thượng tọa, Phật pháp có được truyền trì hay không phụ thuộc rất lớn vào nhiệm vụ và trách nhiệm của Tăng Ni hiện nay. Sứ mệnh của người xuất gia là tiếp nối mạng sống trí tuệ của Phật, là thầy của nhân dân, nên tuyệt đối phải giữ chuẩn mực từ hành vi cử chỉ và lời nói của mình.

Cuối cùng, Thượng tọa sách tấn hàng hậu học “Xuất gia theo Phật tu hành trong chính pháp, điều kiện ban đầu là chữ Tín – đức tin. Sau đó xin thụ giới, xong phải học giới, trì giới, đây thuộc về tự lợi. Bước tiếp theo mới là hoằng truyền giới luật, đây là thuộc về lợi tha. Mong quý vị hãy tinh tiến tu học, giữ gìn giới pháp để xứng đáng là người con của Đức Thế Tôn, mang giáo pháp của Ngài phổ cập nhân gian”.

Sau đó, trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, các giới tử đã bước vào thời khóa sám nguyện nhiễu Phật. Từng tiếng niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” âm vang trầm hùng nơi lễ đường, các giới tử đã bước từng bước chân an nhiên, tự tại và vững chãi nhiễu Phật để lắng đọng tâm tư hướng lòng thành về Đức Thế Tôn – vị Thầy của ba cõi, người cha lành của bốn loài.

Đầu giờ chiều, các Giới tử Tăng đã tập trung nơi giảng đường, lắng nghe Thượng tọa Thích Trí Như – Phó Ban giáo dục Phật giáo GHPGVN thành phố Hà Nội, Phó hiệu trưởng Thường trực trường Trung cấp Phật học Thành phố Hà Nội đã giáo giới cho các Giới tử về việc xuất gia tu học của một người tu sĩ. Thượng tọa nhấn mạnh “Được làm thân người đã khó. Mà được gặp thầy được đi tu học lại càng khó hơn. Phải hội đủ nhân duyên thì chúng ta mới được đi tu, đi học, gặp được những vị cao Tăng làm thầy bổn sư (thầy nghiệp sư) cho chúng ta. Diễm phúc hơn nữa là trong Đại giới đàn lần này, được sự quang lâm của Đức đệ tứ Pháp chủ GHPGVN đương vi làm hoà thượng đàn đầu, các giới tử hãy giữ thân tâm mình thật trong sạch cho đến khi thọ đắc giới của mình”. Thượng tọa đã hướng dẫn Giới tử Tăng những phép tắc, oai nghi cần thiết trước khi tấn đàn; đồng thời mong rằng sau khi lĩnh thọ giới pháp, chư vị Giới tử phải cố gắng tinh tiến trau dồi nỗ lực từng ngày, để không phí công chư vị Thập sư truyền giới, không uổng nhân duyên được gặp Phật, tu theo Phật và thay Phật tuyên dương chính pháp.

Tại giảng đường Ni chúng, Ni trưởng Thích Đàm Thành – Ủy viên thường trực HĐTS, Trưởng phân ban Ni giới Thành phố Hà Nội đã giảng giải cho các Giới tử Ni về ý nghĩa của giới luật, và giải thích nguyên nhân mà Ni giới có 348 giới luật, nhiều hơn của bên Tăng. Ni trưởng mong rằng sau khi thụ nhận giới Pháp, các Giới tử phải tuyệt đối chấp hành và làm theo giới luật của Phật đã chế định. Đồng thời, Ni trưởng cũng đã hướng dẫn và chỉ dạy các giới tử thọ Tỳ khiêu Ni, Sa di Ni, Thức Xoa Ma Na Ni về các nghi thức khi thụ nhận giới pháp.

Ngoài ra, trong ngày hành sám thứ hai này, các Giới tử đã rất tinh tiến thực hiện các thời khóa lễ lạy, bái sám, tọa thiền, tụng kinh, nghe pháp để thân tâm thanh tịnh. Ngày mai sẽ là ngày hành sám cuối cùng trước khi bước vào ngày truyền giới chính thức của Đại giới đàn Hà Nội PL.2567 – DL.2023.

Diệu Tường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.