Skip to content

GIÁO HỘI PGVN TP HÀ NỘI                                                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           BAN TRỊ SỰ                                                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             —***—

Số: 178/HD-BTS                                                                                    Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2022

HƯỚNG DẪN

V/v chuẩn bị thủ tục hồ sơ cho Đại giới đàn năm 2023

Kính gửi: Ban Trị sự GHPGVN các quận – huyện – thị

Để chuẩn bị tốt cho việc khảo hạch và tổ chức Đại giới đàn năm 2023 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội, căn cứ vào Quy chế quản lý, tổ chức các hoạt động Phật sự và Nghị quyết Hội nghị Ban Thường trực Ban Trị sự ngày 05/6/2022 về việc tổ chức Đại giới đàn năm 2023.

Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Thành phố Hà Nội hướng dẫn một số vấn đề về thủ tục hồ sơ và các công việc liên quan như sau:

I.ĐỐI VỚI ĐÀN GIỚI SA DI – SA DI NI:

1.Tiêu chuẩn thụ giới:

1.1. Tiêu chuẩn của Nghiệp sư:

a.Là thành viên chính thức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội đang sinh hoạt hợp pháp tại các cơ sở Tự viện thuộc các đơn vị quận, huyện, thị trên địa bàn Thành phố.

b.Nghiệp sư Tăng đủ từ 08 Hạ lạp; Nghiệp sư Ni đủ từ 10 Hạ lạp trở lên (Tính đến hết mùa An cư năm 2022), có tham gia An cư kết hạ năm 2022 được thụ giới Sa di, Sa di ni cho đệ tử.

c.Mỗi vị Nghiệp sư được thụ giới Sa di, Sa di ni cho đệ tử với số lượng không hạn chế.

1.2. Tiêu chuẩn của giới tử:

a.Tuổi đời từ 16 đến 60 tuổi tính theo Giấy khai sinh. Không vi phạm giới luật của Phật và pháp luật Nhà nước.

b.Đầy đủ các căn, thể chất lành mạnh không tàn tật, không mắc các bệnh nan y, bệnh truyền nhiễm, bệnh tâm thần..vv.

c.Đã tu học ít nhất 01 năm (12 tháng) tính từ khi được cấp Giấy chứng nhận xuất gia đến ngày 28 tháng 02 năm 2022.

d.Có trình độ văn hoá ít nhất là tốt nghiệp Phổ thông cơ sở.

đ. Đang theo học lớp Sơ cấp của Trường TCPH Hà Nội.

e.Phải thuộc lòng các nghi thức tụng niệm theo quy định của Giáo hội.

f.Trúng tuyển kỳ khảo hạch của Đàn giới.

2.Thủ tục hồ sơ.

a.Một Đơn xin cầu giới Sa di, Sa di ni của giới tử (Theo mẫu; có xác nhận của Nghiệp sư và có ý kiến chấp thuận của Ban Trị sự Phật giáo quận, huyện)

b.Hai bản Lý lịch Tăng Ni (Theo mẫu; có dán ảnh, đóng dấu giáp lai và xác nhận của UBND phường, xã nơi giới tử tu hành )

c.Một bản sao Giấy đăng ký hộ khẩu (Thường trú hoặc tạm trú, có công chứng)

d.Một bản sao Bằng tốt nghiệp văn hoá (có công chứng)

đ. Một bản sao Giấy chứng nhận xuất gia. (Có công chứng)

e.Bốn ảnh 2×3 chụp thẳng. (ảnh chứng minh thư, không đội mũ, khăn và ghi rõ họ tên, pháp danh ở mặt sau ).

II.ĐỐI VỚI ĐÀN GIỚI THỨC XOA MA NA NI

1.Tiêu chuẩn thụ giới.

1.1. Tiêu chuẩn của Nghiệp sư:

a.Là thành viên chính thức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội, đang sinh hoạt hợp pháp tại các cơ sở Tự viện thuộc các đơn vị quận, huyện, thị trên địa bàn Thành phố.

b.Đủ từ 10 Hạ lạp trở lên (Tính đến hết mùa An cư năm 2022), có tham gia An cư kết hạ năm 2022 được thụ giới Thức xoa ma na ni cho đệ tử.

c.Mỗi vị Nghiệp sư được thụ giới Thức xoa ma na ni cho đệ tử với số lượng không hạn chế.

1.2.  Tiêu chuẩn của giới tử:

a.Tuổi đời từ 18 đến 43 tuổi tính theo Giấy khai sinh. Không vi phạm giới luật của Phật và pháp luật Nhà nước.

b.Đầy đủ các căn, thể chất lành mạnh không tàn tật, không mắc các bệnh nan y, bệnh truyền nhiễm, bệnh tâm thần..vv.

c.Đã được thụ giới Sa Di Ni tại Đại giới đàn của GHPGVN Thành phố Hà Nội từ năm 2021 trở về trước.

d.Có trình độ văn hoá ít nhất là tốt nghiệp Phổ thông cơ sở.

đ. Đang theo học Trung cấp hoặc Sơ cấp – Trường Trung cấp Phật học Hà Nội.

e.Phải thuộc lòng các nghi thức tụng niệm theo quy định của Giáo hội

fTrúng tuyển kỳ khảo hạch của Đàn giới.

2.Thủ tục hồ sơ.

a.Một đơn xin cầu giới Thức xoa của giới tử (Theo mẫu; có xác nhận của Nghiệp sư và ý kiến chấp thuận của Ban Trị sự Phật giáo quận, huyện ).

b.Bốn ảnh 2×3 (ảnh chứng minh thư, không đội mũ, khăn và ghi rõ họ tên, pháp danh ở mặt sau).

III. ĐỐI VỚI ĐÀN GIỚI THANH VĂN

1Tiêu chuẩn thụ giới.

1.1. Tiêu chuẩn của Nghiệp sư:

a.Là thành viên chính thức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội, đang sinh hoạt hợp pháp tại các cơ sở Tự viện thuộc các đơn vị quận, huyện, thị trên địa bàn Thành phố.

b.Nghiệp sư Tăng đủ từ 10 Hạ lạp; Nghiệp sư Ni đủ từ 12 Hạ lạp trở lên (Tính đến hết mùa An cư năm 2022), có tham gia An cư kết hạ năm 2022 được thụ giới Tỷ khiêu, Tỷ khiêu ni cho đệ tử.

c.Mỗi vị Nghiệp sư được thụ giới Tỷ khiêu, Tỷ khiêu ni cho đệ tử với số lượng không hạn chế.

1.2. Tiêu chuẩn của giới tử:

a.Tuổi đời từ 20 đến 45 tuổi tính theo Giấy khai sinh. Không vi phạm giới luật của Phật và pháp luật Nhà nước.

b.Đầy đủ các căn, thể chất lành mạnh không tàn tật, không mắc các bệnh nan y, bệnh truyền nhiễm, bệnh tâm thần..vv.

c.Đã được thụ giới Sa di (Tăng), Thức xoa ma na (Ni) tại Đại giới đàn của GHPGVN Thành phố Hà Nội từ năm 2021 trở về trước.

d.Đã tốt nghiệp Trung cấp Phật học hoặc đang theo học Trường Trung cấp Phật học Hà Nội.

đ. Có trình độ văn hoá ít nhất là tốt nghiệp Trung học phổ thông.

e.Trúng tuyển kỳ khảo hạch của Đàn giới.

f.Thuộc lòng các nghi thức tụng niệm theo quy định của Giáo hội

g.Bắt buộc phải đi tòng hạ an cư năm 2022.

2.Thủ tục hồ sơ.

a.Một Đơn xin cầu giới Tỷ khiêu, Tỷ khiêu ni của giới tử, có xác nhận của Nghiệp sư và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các quận huyện thị.

b.Một bản Lý lịch Tăng Ni. Có xác nhận của UBND phường xã nơi tu hành trong thời gian không quá 6 tháng.

c.Một Phiếu lý lịch Tư pháp số 01

d.Bản sao Chứng điệp thụ giới Sa di, Thức xoa ma na ni.

đ. Bản sao Bằng tốt nghiệp Trung cấp Phật học, hoặc giấy xác nhận đang theo học của nhà trường.

e.Bốn ảnh 2×3 chụp thẳng, không đội mũ – khăn.

IV. PHÁT HÀNH VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ

1.Thời gian phát hành và tiếp nhận hồ sơ.

Thời gian phát hành và tiếp nhận hồ sơ từ ngày 10 tháng 6 đến 10 tháng 11 năm 2022 (Tức từ ngày 12 tháng 5 đến ngày 17 tháng 10 năm Nhâm Dần) vào buổi sáng từ 08 giờ 00 đến 10 giờ 30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. (ngày 01, 14, 15, 30 hàng tháng và Chủ Nhật hàng tuần Văn phòng nghỉ làm việc). Lệ phí phát hành hồ sơ: 100.000 đ/bộ.

2.Địa điểm tiếp nhận hồ sơ.

– Địa điểm phát hành và tiếp nhận hồ sơ tại 02 cơ sở Văn phòng:  Văn phòng Mộ Lao – Số 02 Đường Thanh Bình – phường Mộ Lao – quận Hà Đông – Hà Nội và Văn phòng Bà Đá – Số 03 phố Nhà Thờ – phường Hàng Trống – quận Hoàn Kiếm – Hà Nội.

Lệ phí dự thi khảo hạch đàn giới 500.000 đ/người, nộp kèm theo Hồ sơ. Văn phòng không trả lại hồ sơ và lệ phí nếu không trúng tuyển kỳ khảo hạch.

– Lưu ý: Văn phòng Ban Trị sự chỉ nhận hồ sơ theo mẫu do Giáo hội phát hành. Văn phòng sẽ không tiếp nhận các hồ sơ không hợp lệ như giấy tờ sai mẫu, viết tay, tẩy xóa, sai ngày tháng năm sinh, sai pháp danh, chưa đủ tuổi thụ Sa di – Sa di ni (chưa đủ 16 tuổi), chưa đủ hoặc quá tuổi thụ Tỷ khiêu, Tỷ khiêu ni (chưa đủ 20 tuổi hoặc quá 45 tuổi)..vv.

Các Nghiệp sư và giới tử phải chịu trách nhiệm về các giấy tờ giả mạo trong hồ sơ, nếu bị phát hiện trường hợp nào giả mạo hồ sơ, giấy tờ sẽ bị đình chỉ thụ giới trong vòng 03 năm.

Trường hợp các Tăng Ni sinh đang theo học các khóa đào tạo của Trường Trung cấp Phật học Hà Nội mà đã bị nhà trường kỷ luật buộc thôi học, hoặc tự ý bỏ không theo học nữa và trường hợp các Tăng Ni tự ý theo học các Trường Phật học khác mà không được sự giới thiệu của Ban Trị sự GHPGVN Thành phố Hà Nội sẽ không được thụ giới.

V. THI KHẢO HẠCH1

1.Thời gian thi khảo hạch.

Các giới tử đủ tiêu chuẩn theo quy định, hồ sơ hợp lệ sẽ nhận được Giấy báo dự thi khảo hạch của Ban Tăng sự. Ngày thi sẽ được thông báo sau. (Dự kiến vào trung tuần tháng 11 năm Nhâm Dần)

2.Nội dung thi khảo hạch.

1. Đối với giới tử thụ giới Sa Di – Sa Di Ni: Kiểm tra hiệu lệnh chuông mõ, một khóa tụng buổi tối (khóa tụng Di Đà – Huân tu- Thí thực), cảnh sách niệm Phật và Nhị thời trai nghi (Nghi thức hiến cúng trai ngọ). Hình thức khảo hạch trực tiếp.

2. Đối với giới tử Tỷ khiêu, Tỷ khiêu ni và Thức xoa ma na: Kiểm tra hiệu lệnh chuông – mõ, hai khóa tụng buổi sớm – buổi tối (khóa Thủ Lăng Nghiêm + khóa Di Đà – Huân tu – Thí thực), cảnh sách niệm Phật và Nhị thời trai nghi (Nghi thức hiến cúng trai ngọ). Hình thức khảo hạch trực tiếp.

3. Kết quả khảo hạch.

Điểm khảo hạch tối đa là 10 điểm. Giới tử nào đạt kết quả từ 05 điểm trở lên là trúng tuyển.

Trên đây là một số điều hướng dẫn các thủ tục hồ sơ về Đàn giới năm 2023 của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội. Đề nghị Quý Ban Trị sự Phật giáo các quận huyện thị phổ biến rộng rãi tinh thần hướng dẫn này đến toàn thể Tăng Ni đơn vị mình. Nếu có gì chưa rõ xin liên hệ với Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN Thành phố Hà Nội để được giải đáp

Nơi nhận:                                                                                     TM. BAN TRỊ SỰ GHPGVN TP HÀ NỘI

– Như đề gửi                                                                                                     TRƯỞNG BAN

– Lưu VP – VT                                                                                                          (Đã ký)

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *