Skip to content

GIÁO HỘI PGVN TP HÀ NỘI          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             BAN TRỊ SỰ                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          —***—

Số: 15/CV – BTS                                                              Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2021

“V/v An cư kết hạ năm 2021”

Kính gửi: Ban Trị sự GHPGVN các quận, huyện, thị.

Căn cứ Thông bạch số 128/TB-HĐTS ngày 02/4/2021 của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam hướng dẫn về việc tổ chức an cư kết hạ Phật lịch 2565 – Dương lịch 2021.

Căn cứ Nghị quyết Hội nghị Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội ngày 17/4/2021 về việc an cư kết hạ.

Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội xin hướng dẫn việc An cư kết hạ năm 2021 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội như sau:

 1. TỔ CHỨC:

Tổ chức hình thức an cư tập trung, nhị bộ. Thành lập Ban chỉ đạo An cư kết hạ của Giáo hội gồm có:

– Chứng minh:             Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

– Trưởng ban:              Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm

– Phó ban:                                Hòa thượng Thích Thanh Chính

Hòa thượng Thích Thanh Nhã

Hòa thượng Thích Thanh Phúc

Thượng tọa Thích Minh Hiền

Thượng tọa Thích Chiếu Tạng

Thượng tọa Thích Minh Tuấn

– Thư ký: Đại đức Thích Đạo Phong; Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ; Thượng tọa Thích Tâm Hoan; Đại đức Thích Minh Đồng

– Các Uỷ viên: Chư tôn đức Tăng Ni Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Tp Hà Nội và chư tôn đức Tăng Ni Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các quận huyện thị.

 1. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM AN CƯ.

1.Thời gian an cư.

            Tổ chức Tiền an cư. Thời gian thống nhất tất cả các cơ sở an cư từ ngày 27 tháng 5 và kết thúc vào ngày 23 tháng 8 năm 2021 (Tức từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 16 tháng 7 năm Tân Sửu).

 1. Địa điểm an cư

Tổ chức an cư tại 18 cơ sở, bao gồm:

 1. 1. Trường hạ chùa Bà Đá – Hoàn Kiếm: Gồm chư tôn đức lãnh đạo Ban Trị sự GHPGVN Tp Hà Nội, Ban Quản trị Tổ đình Bà Đá và Tăng Ni quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Tây Hồ và Hai Bà Trưng

– Đường chủ:  Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

– Ban Tổ chức:

+ Trưởng ban: Hòa thượng Thích Thanh Nhã

+ Phó ban: Hòa thượng Thích Thanh Phúc

+ Các Ủy viên: Ban Trị sự Phật giáo quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Tây Hồ và Hai Bà Trưng

 1. 2. Trường hạ Văn Điển – Thanh Trì: Tăng Ni huyện Thanh Trì.

– Đường chủ: Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

– Ban Tổ chức:

+ Trưởng ban: Thượng tọa Thích Trí Như

+ Các Ủy viên: Ban Trị sự Phật giáo huyện Thanh Trì.

 1. 3. Trường hạ Bồ Đề – Long Biên: Gồm Tăng Ni quận Long Biên và huyện Gia Lâm.

– Đường chủ: Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

– Ban Tổ chức:

+ Trưởng ban: Ni trưởng Thích Đàm Lan

+ Các Ủy viên: Ban Trị sự Phật giáo quận Long Biên và huyện Gia Lâm

 1. 4. Trường hạ Thị Cấm – Nam Từ Liêm: Gồm Tăng Ni quận Nam Từ Liêm, quận Bắc Từ Liêm và quận Cầu Giấy

– Đường chủ: Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

– Ban Tổ chức:

+ Trưởng ban: Đại đức Thích Thanh Nguyện

+ Các Ủy viên: Ban Trị sự Phật giáo quận Nam Từ Liêm, quận Bắc Từ Liêm và quận Cầu Giấy

 1. 5. Trường hạ Trung Hậu – Mê Linh: Gồm Tăng Ni huyện Mê Linh và Đông Anh

– Đường chủ: Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

– Ban Tổ chức:

+ Trưởng ban: Thượng tọa Thích Chiếu Tạng.

+ Các Ủy viên:  Ban Trị sự Phật giáo huyện Đông Anh và Mê Linh

 1. 6. Trường hạ Vạn Phúc – Sóc Sơn: Gồm Tăng Ni huyện Sóc Sơn.

– Đường chủ: Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

– Ban Tổ chức:

+ Trưởng ban: Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ

+ Các Ủy viên:  Ban Trị sự Phật giáo huyện Sóc Sơn.

 1. Trường hạ Chùa Bộc – Đống Đa: Gồm Tăng Ni quận Đống Đa và quận Thanh Xuân.

– Đường chủ: Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

– Ban Tổ chức:

+ Trưởng ban: Ni sư Thích Đàm Minh

+ Các Ủy viên:  Ban Trị sự Phật giáo quận Đống Đa và Thanh Xuân

 1. Trường hạ Khuyến Lương – Hoàng Mai: Tăng Ni quận Hoàng Mai.

– Đường chủ: Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

– Ban Tổ chức:

+ Trưởng ban: Thượng tọa Thích Nguyên Thanh

+ Các Ủy viên:  Ban Trị sự Phật giáo quận Hoàng Mai

 1. Trường hạ Đại Từ Ân – Đan Phượng: Gồm Ban Giám hiệu, Văn phòng và Tăng Ni khóa VIII – Trường Trung cấp Phật học Hà Nội

– Đường chủ: Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

– Ban Tổ chức:

+ Trưởng ban: Thượng tọa Thích Minh Tín

+ Các Uỷ viên: Ban Giám hiệu và Văn phòng Trường Trung cấp.

 1. Trường hạ Mậu Lương – Hà Đông: Gồm Tăng Ni quận Hà Đông.

– Đường chủ: Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

– Ban Tổ chức:

+ Trưởng ban: Thượng tọa Thích Minh Tuấn

+ Các Uỷ viên: Ban Trị sự Phật giáo quận Hà Đông

 1. Trường hạ Lại Yên – Hoài Đức: Gồm Tăng Ni huyện Hoài Đức.

– Đường chủ: Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

– Ban Tổ chức:

+ Trưởng ban: Thượng tọa Thích Tiến Thông.

+ Các Uỷ viên: Ban Trị sự Phật giáo huyện Hoài Đức

 1. Trường hạ Quang Lãng – Phú Xuyên: Gồm Tăng Ni huyện Phú Xuyên

– Đường chủ: Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

– Ban Tổ chức:

+ Trưởng ban: Đại đức Thích Thanh Tuyên

+ Các Uỷ viên: Ban Trị sự Phật giáo huyện Phú Xuyên

 1. Trường hạ Khê Hồi – Thường Tín: Gồm Tăng Ni huyện Thường Tín

– Đường chủ: Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

– Ban Tổ chức:

+ Trưởng ban: Thượng tọa Thích Đức Thường.

+ Các Uỷ viên: Ban Trị sự Phật giáo huyện Thường Tín

 1. Trường hạ Thuần Nghệ – Sơn Tây: Gồm Tăng Ni Thị xã Sơn Tây, huyện Ba Vì và huyện Phúc Thọ.

– Đường chủ: Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

– Ban Tổ chức:

+ Trưởng ban: Thượng tọa Thích Minh Tín

+ Các Uỷ viên: Ban Trị sự Phật giáo Thị xã Sơn Tây, huyện Ba Vì và huyện Phúc Thọ.

 1. Trường hạ chùa Thầy – Quốc Oai: Gồm Tăng Ni các huyện Quốc Oai – Thạch Thất và Đan Phượng.

– Đường chủ: Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

– Ban Tổ chức:

+ Trưởng ban: Đại đức Thích Đạo Vĩnh

+ Các Uỷ viên: Ban Trị sự Phật giáo huyện Quốc Oai, huyện Đan Phượng và huyện Thạch Thất.

 1. 16. Trường hạ Võ Lăng – Thanh Oai: Gồm Tăng Ni huyện Thanh Oai.

– Đường chủ: Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

– Ban Tổ chức:

+ Trưởng ban: Thượng tọa Thích Tiến Thịnh

+ Các Uỷ viên: Ban Trị sự Phật giáo huyện Thanh Oai.

 1. 17. Trường hạ Hưng Khánh – Mỹ Đức: Gồm Tăng Ni huyện Mỹ Đức và huyện Ứng Hoà.

– Đường chủ: Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

– Ban Tổ chức:

+ Trưởng ban: Thượng tọa Thích Minh Hiền.

+ Các Uỷ viên: Ban Trị sự Phật giáo huyện Mỹ Đức và Ứng Hòa.

 1. 18. Trường hạ Trăm Gian – Chương Mỹ: Gồm Tăng Ni huyện Chương Mỹ.

– Đường chủ: Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

– Ban Tổ chức:

+ Trưởng ban: Đại đức Thích Đạo Phong.

+ Các Uỷ viên: Ban Trị sự Phật giáo huyện Chương Mỹ.

III. CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY, SINH HOẠT TRONG AN CƯ.

 1. Chương trình giảng dạy.

Chương trình giảng dạy thống nhất tại tất cả các trường hạ trên địa bàn Thành phố mùa An cư năm 2021 như sau:

– Đại trường: Các Trường Hạ giảng bộ Tăng Huấn Tăng Hộ, Trường Hạ Đại Từ Ân giảng dạy theo chương trình đào tạo của Nhà trường

– Tiểu trường: Uy nghi và các nghi thức cảnh sách niệm Phật..vv

 1. Chương trình tu học, sinh hoạt.

Thực hiện đầy đủ ngày 6 thời khóa tu tập tụng kinh, niệm Phật theo nghi thức truyền thống:

– Ba thời niệm Phật: Khóa niệm Phật sáng; Khóa niệm Phật chiều và Khóa niệm Phật lâm thụy

– Ba thời tụng kinh: Khóa sáng: Trì Thủ Lăng Nghiêm; Khóa trưa: Tụng kinh Di Đà – Huân tu; Khóa chiều: Tụng kinh Di Đà – Huân tu – Thí thực.

– Một tháng thực hiện 06 ngày trai, vào các ngày 03 – 08 – 13 – 18 – 23 – 28. Khóa lễ buổi trưa các ngày trai, thực hành khóa lễ Sám nguyện – nhiễu Phật.

– Thực hiện đầy đủ một tháng hai tuần Bố tát vào ngày 14 và 30 (ngày 29 tháng thiếu). Phải thực hiện Bố tát khi đã minh tướng, không được Bố tát khi trời còn chưa minh tướng.

Hành giả an cư phải luôn  tôn trọng, giữ gìn quy củ Thiền gia,  thể hiện các uy nghi tế hạnh trong tu tập sinh hoạt hàng ngày.

 1. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ AN CƯ.

– Là Thành viên chính thức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội đang sinh hoạt hợp thức tại các đơn vị quận – huyện – thị.

– Là Hình đồng đi tòng hạ an cư . ( Đã hoàn tất thủ tục xuất gia theo quy định của Giáo hội và Pháp luật ).

 1. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ AN CƯ.

– Ban Trị sự Phật giáo các quận, huyện, thị cần tổ chức Hội nghị toàn thể Tăng Ni để phổ biến, quán triệt, động viên Tăng Ni trong đơn vị mình đi An cư đông đủ, hướng dẫn thủ tục đăng ký An cư theo danh sách trích ngang. (Biểu mẫu gửi kèm)

– Hình Đồng đi An cư lần đầu nộp  một bộ hồ sơ gồm có: 01 đơn xin tòng hạ an cư, 01 Giấy chứng nhận xuất gia, 01 Bản sao hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú.

– Thời gian gửi danh sách đăng ký An cư chậm nhất là ngày 10 tháng 5 năm 2021 (Tức ngày 29 tháng 3 năm Tân Sửu). Nếu gửi quá thời hạn nêu trên, hoặc không đúng biểu mẫu Văn phòng Ban Trị sự sẽ không tiếp nhận.

– Địa điểm nhận danh sách an cư tại 02 cơ sở Văn phòng: Văn phòng Bà Đá – Số 03 phố Nhà Thờ – phường Hàng Trống – quận Hoàn Kiếm  và Văn phòng Mộ Lao – Số 02 Đường Thanh Bình – phường Mộ Lao – quận Hà Đông, hoặc qua địa chỉ E-mail: vanphonggiaohoi@gmail.com.

– Khi đi An cư, chư Tôn đức Tăng Ni cần mang theo Chứng điệp An cư và Giấy báo tạm vắng để Ban Tổ chức làm thủ tục đăng ký tạm trú với Chính quyền địa phương nơi có cơ sở An cư.

Kính chúc Quý Ban thân tâm thường lạc và thành tựu các Phật sự.

Nơi nhận:                                           TM. BAN TRỊ SỰ GHPGVN TP HÀ NỘI

– Như đề gửi.                                                              TRƯỞNG BAN

– Lãnh đạo BTS Tp.                                                             (đã ký)

– BDV, BTG, MTTQ, CA Tp.

– Lưu VP – VT.                                              Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *