skip to Main Content

Ngày truyền giới cuối cùng của Đại giới đàn Hà Nội năm 2023

Ngày 20 tháng 03, tại chùa Bằng – Linh Tiên Tự (quận Hoàng Mai, Hà Nội), Hai hội đồng Giới sư đã đăng đàn truyền giới Sa Di, Sa Di Ni và Thức Xoa Ma Na, khép lại Đại giới đàn thủ đô năm 2023 thành tựu viên mãn.

Trong ngày cuối cùng này, từ 4 giờ sáng, các giới tử đã vân tập về nơi lễ đường trang nghiêm trì kinh, sám hối, niệm Phật dưới sự chủ lễ của Hòa thượng trụ trì Thích Bảo Nghiêm cùng chư Tôn đức Tăng.

Sau đó, ban nghi lễ đã cung rước Hai hội đồng Giới sư quang lâm hai lễ đường tách biệt trong khuôn viên chùa Bằng để tiếp tục truyền thụ giới Sa Di, Sa Di Ni và Thức Xoa Ma Na cho Giới tử.

Chư tôn đức hội đồng giới sư Tăng đã cung thỉnh HT. Thích Bảo Nghiêm – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Hoằng pháp TW, Trưởng BTS PG TP. Hà Nội ngôi đàn đầu Hòa thượng; HT. Thích Thanh Chính – Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS PG TP. Hà Nội ngôi Giáo Thụ A Xà Lê; TT. Thích Tiến Đạt – Trụ trì chùa Đại Từ Ân ngôi Yết Ma A Xà Lê; cùng chư Tôn đức chứng sư: TT. Thích Minh Hiền,  TT. Thích Minh Tín, TT. Thích Trí Như, TT. Thích Chiếu Tuệ, TT. Thích Tâm Hoan, TT. Thích Tiến Thông, TT. Thích Đức Thường.

Chư Tôn đức Nghiệp sư lễ tạ Hội đồng Giới sư

Các giới tử Sa Di lễ tạ Hội đồng Giới sư

Giới đàn Ni cung thỉnh NT. Thích Đàm Kim ngôi đàn đầu Hòa thượng; NT. Thích Đàm Hằng – ngôi Yết Ma A Xà Lê; NT. Thích Đàm Thành – ngôi Giáo thụ A Xà Lê; cùng chư Tôn đức chứng sư: NT. Thích Đàm Lan; NT. Thích Đàm Khoa; NT. Thích Đàm Minh; NT. Thích Đàm Hà; NS. Thích Đàm Tuyết; NS. Thích Đàm Quang Thụy; NS. Thích Đàm Hiếu.

Đây là một Giới đàn quy mô và trang nghiêm thực hiện theo đúng nghi thức cổ truyền của miền Bắc. Đặc biệt, lần này Giới đàn có vinh dự được các bậc chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội quan tâm sách tấn, khích lệ động viên các Giới tử trước khi tấn đàn thụ nhận Giới pháp. Đại giới đàn PL2567 của GHPGVN Thành phố Hà Nội đã thành công viên mãn với 147 giới tử đã đắc giới Tỳ Khiêu, Tỳ Khiêu Ni, Thức Xoa Ma Na, Sa Di, Sa Di Ni, đúng theo tiêu chí “Đàn tràng trang nghiêm, Giới sư thanh tịnh, Giới tử chí thành đắc giới”.

Chư Tôn đức Giới sư, Nghiệp sư và Giới tử dâng hương lễ tạ Tam Bảo

 

Diệu Tường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.