skip to Main Content

Nghị quyết Hội nghị Tăng sự mở rộng GHPGVN Tp. Hà Nội

   GIÁO HỘI PGVN TP HÀ NỘI                                                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              BAN TRỊ SỰ                                                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–

Số: 84 /NQ-BTS                                                                                               Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẠI LỄ PhẬT ĐẢN VÀ AN CƯ KẾT HẠ PL. 2563 – DL. 2019 

Hội nghị Tăng sự mở rộng triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kết hạ PL. 2563 – DL. 2019 Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội, diễn ra ngày 26 tháng 3 năm 2019 tại chùa Bằng A – phường Hoàng Liệt – quận Hoàng Mai – Thành phố Hà Nội để xem xét, triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản, An cư kết hạ năm 2019, cũng như một số vấn đề về Tăng sự, Nghi lễ…. trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Hội nghị đặt dưới sự chủ trì của Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội, cùng sự hiện diện của chư  tôn thiền đức Tăng Ni Ủy viên Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Thành phố Hà Nội; chư tôn đức Tăng Ni Trưởng – Phó và Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam 30 đơn vị quận huyện thị.

Hội nghị được đón tiếp ông bà đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền của Thành phố Hà Nội.

Qua thời gian làm việc khẩn trương trong tinh thần đoàn kết hoà hợp, sau khi nghe Ban Thư ký trình bày kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản, kế hoạch tổ chức An cư kết hạ PL. 2563 – DL.2019, cũng như một số vấn đề về công tác Tăng sự, Nghi lễ… toàn thể Hội nghị đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

1.Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản PL. 2563 – DL. 2019 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội để chào mừng Đại lễ Phật đản Vesak Liên Hiệp Quốc 2019 tổ chức tại Việt Nam lần thứ 3. (Kế hoạch đính kèm).

 1. Thông qua Danh sách đại biểu tham dự Đại lễ Phật đản Vesak Liên Hiệp Quốc 2019 tổ chức từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 5 năm 2019 tại chùa Tam Chúc – tỉnh Hà Nam. (Danh sách đính kèm)
 2. Thông qua Kế hoạch tổ chức An cư kết hạ PL. 2563 – DL. 2019 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội. Duy trì 18 cơ sở an cư tập trung, trong đó điều chuyển Tăng Ni huyện Đông Anh và huyện Mê Linh về an cư tại hạ trường Trung Hậu – Mê Linh; điều chuyển Tăng Ni quận Hai Bà Trưng về an cư tại hạ trường Bà Đá – Hoàn Kiếm. (Kế hoạch đính kèm).
 3. Công tác Tăng sự.
 4. Tẩn suất khỏi Tăng đoàn, bãi miền thu hồi quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Chổi – xã Liên Hồng – huyện Đan Phượng đối với ông Nguyễn Xuân Cương (Thích Thái Hà) do vi phạm nghiêm trọng giới luật Phật chế.
 5. Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện là di tích các cấp phải nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc quản lý tự viện theo quy định của Luật di sản, không để xảy ra tình trạng mất mát tài sản, cổ vật.
 6. Xây dựng chùa chiền phải xin cấp phép xây dựng đầy đủ, thực hiện việc phòng cháy chữa cháy không để xảy ra hỏa hạn.
 7. Đề nghị Ban Trị sự GHPGVN các quận huyện thị nghiêm túc thực hiện Quy chế quản lý, tổ chức các hoạt động Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội nhân mùa an cư kết hạ năm 2019.
 8. Công tác Nghi lễ: Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện khi tổ chức các nghi lễ tín ngưỡng, tôn giáo cầu an đầu năm không được sử dụng danh từ “Dâng sao giải hạn”; không được sử dụng hàng mã trong các nghi thức tín ngưỡng, tôn giáo tại cơ sở tự viện; Không đặt giá trong việc tổ chức thực hiện nghi lễ tín ngưỡng, tôn giáo.
 9. Tăng Ni Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội cương quyết phản đối việc thu, quản lý tiền công đức tại các di tích là cơ sở tự viện do Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội quản lý do các cơ quan quản lý Nhà nước các cấp đề xuất thực hiện.
 10. Hội nghị trân trọng ghi nhận ý kiến của bà Phạm Bảo Khánh – Phó Ban Tôn giáo – Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội, thay mặt các cơ quan chức năng phát biểu trước hội nghị để bổ sung vào chương trình hoạt động của Giáo hội.
 11. Hội nghị giao cho Ban Thư ký và Văn phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội tổng hợp tất cả các ý kiến của quý vị đại biểu đã phát biểu trước hội nghị để nghiên cứu bổ sung vào chương trình hoạt động của Giáo hội.

Nghị quyết đã được toàn thể Hội nghị nhất trí thông qua vào hồi 11 giờ ngày 26 tháng 3 năm 2019.

         THƯ  KÝ HỘI NGHỊ                                                                                                     CHỦ TỌA HỘI NGHỊ

               (Đã ký)                                                                                                                               (Đã ký)

       Đại đức Thích Đạo Phong                                                                                  Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm

 

               

                                             

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.