Nghị quyết Hội nghị Tăng sự mở rộng GHPGVN Tp. Hà Nội

   GIÁO HỘI PGVN TP HÀ NỘI                                                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM … Đọc tiếp Nghị quyết Hội nghị Tăng sự mở rộng GHPGVN Tp. Hà Nội