Skip to content
Hoa Sen

Tổ Bồ Đề – Nguyên Biểu

TỔ BỒ ĐỀ  - NGUYÊN BIỂU (1836 - 1906) Hòa thượng họ Phạm, pháp danh Thích Nguyên Biểu, hiệu Nhất Thiết, sinh năm Bính Thân…

Hoa Sen

Hòa thượng Vĩnh Gia

HÒA THƯỢNG THÍCH VĨNH GIA (1840 - 1918)  Ngài họ Ðoàn tên Nhược, quê quán làng Thế Dương, quận Thăng…

Hoa Sen

Hòa thượng Hoằng Ân

HÒA THƯỢNG HOẰNG ÂN - MINH KHIÊM (1850 - 1914) Tổ Hoằng Ân thế danh Nguyễn Văn Khiêm, húy Minh…