skip to Main Content

Nghị quyết Đại hội VIII GHPGVN Thành phố Hà Nội

  GIÁO HỘI PGVN TP HÀ NỘI                                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              BAN TRỊ SỰ                                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 01/NQ-BTS                                                                                          Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2017

 

 

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO THÀNH PHỐ HÀ NỘI LẦN THỨ VIII

NHIỆM KỲ 2017 – 2022

Đại hội Đại biểu Phật giáo Thành phố Hà Nội diễn ra trong 2 ngày 02 và 03 tháng 7 năm 2017 tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt – Xô (Đường Trần Hưng Đạo – quận Hoàn Kiếm – Hà Nội) để tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ VII (2012 – 2017), dự thảo chương trình hoạt động Phật sự và suy cử thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ VIII (2017 – 2022)

            Đại hội đặt dưới sự chứng minh tối cao và chỉ đạo của Đức đệ tam Pháp chủ, cùng chư tôn đức Giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, sự chủ trì của chư tôn đức Đoàn Chủ tịch, Đại hội quy tụ 600 đại biểu Tăng Ni, 150 đại biểu Phật tử tiêu biểu đại diện cho hơn 2000 Tăng Ni và hàng triệu Phật tử trong toàn Thành phố. Đại hội hoan hỷ được cung đón Hòa thượng Thích Thanh Đàm – Ủy viên thường trực Hội đồng chứng minh; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch Hội đồng Trị sự, cùng chư tôn đức Giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN, chư tôn đức Tăng Ni lãnh đạo Ban Trị sự Phật giáo các Tỉnh – Thành phố trong cả nước. Đại hội vinh dự được đón tiếp bà Ngô Thị Thanh Hằng – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội, cùng  quý vị lãnh đạo đại điện cho Đảng – Chính quyền – Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của Trung ương, Thành phố Hà Nội và các quận – huyện – thị, cùng quý vị đại biểu khách  quý.

Qua hai ngày làm việc trong tinh thần đoàn kết hoà hợp, sau khi nghe báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ VII (2012 – 2017) và dự thảo chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VIII (2017 – 2022) của GHPGVN Tp Hà Nội, cũng như tham luận, ý kiến phát biểu của các đại biểu. Đại hội đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

  1. Thông qua Báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm VII (2012 – 2017) và chương trình công tác Phật sự nhiệm kỳ VIII (2017 – 2022) của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội do Ban Thư ký trình trước Đại hội (có báo cáo kèm theo).
  2. Thông qua danh sách suy cử thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ VIII (2017 – 2022) gồm 75 thành viên. Trong đó Ban Thường trực Ban Trị sự có 19 Ủy viên do Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm làm Trưởng Ban Trị sự. (có danh sách kèm theo).
  3. Thông qua danh sách cử Đoàn Đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc lần thứ VIII – Nhiệm kỳ (2017 – 2022), gồm 100 Đại biểu. (có danh sách kèm theo).
  4. Thông qua danh sách Tăng Ni đề nghị tấn phong Giáo phẩm tại Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc lần thứ VIII – Nhiệm kỳ (2017 – 2022). (có danh sách kèm theo).
  5. Đại hội vinh dự được đón nhận Bằng tuyên dương công đức của Hội đồng Trị sự GHPGVN, Huân chương lao động của Chủ tịch nước, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Phật sự và xã hội nhiệm kỳ VII (2012 – 2017).
  6. Đại hội được vinh dự đón nhận bức trướng của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội, cùng các lẵng hoa, phần quà chúc mừng của lãnh đạo Chính quyền và lãnh đạo Giáo hội các cấp.
  7. Đại hội ghi nhận các ý kiến tham luận của chư tôn thiền đức Tăng Ni và ý kiến phát biểu của Lê Hồng Sơn – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội thay mặt cho lãnh đạo Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp. Giao cho Ban Thư ký nghiên cứu, bổ sung vào chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VIII của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội.
  8. Đại hội nhất tâm lĩnh thụ đạo từ của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và nguyện y giáo phụng hành để xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội ngày càng phát triển vững mạnh, góp phần xây dựng ngôi nhà chung Giáo hội trong lòng Dân tộc.
  9. Đại hội giao cho tân Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ VIII sớm hoàn tất các văn bản có liên quan đệ trình Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam phê chuẩn thành phần nhân sự cũng như báo cáo kết quả của Đại hội tới Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội để Ban Trị sự sớm có đủ cơ sở pháp lý đi vào hoạt động, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.
  10. Đại hội khuyến thỉnh toàn thể Tăng Ni – Phật tử Thủ đô đoàn kết hoà hợp cùng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội để phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết mà Đại hội Đại biểu Phật giáo Thành phố Hà Nội lần thứ VIII đã đề ra.

Nghị quyết đã được Đại hội nhất trí thông qua vào hồi 10 giờ 50 phút ngày 03/7/2017

                   TM. BAN THƯ KÝ                                                                                         TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

                          (đã ký)                                                                                                              (đã ký)

        Thượng tọa Thích Minh Trí                                                                            Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.