skip to Main Content

Hà Nội: Lễ khai pháp khóa an cư kiết hạ PL.2568 tại hạ trường Tổ đình Trung Hậu

Thực hiện tinh thần thông tư của TW Giáo hội và công văn hướng dẫn của BTS GHPGVN Thành phố Hà Nội, sáng ngày 30/5, nhằm ngày 23/4/Giáp Thìn, tại Tổ đình Trung Hậu (xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội) đã diễn ra lễ khai giảng khóa An cư kiết hạ PL.2568 – DL.2024.

Được biết, năm nay vẫn theo truyền thống, Tổ đình Trung Hậu là Hạ trường cho 93 chư Tăng Ni thuộc hai huyện Mê Linh và huyện Đông Anh trở về an cư, tu tập trong 3 tháng hạ.

Quang lâm chứng minh lễ khai pháp có Thượng tọa Thích Chiếu Tạng – Viện chủ Tổ đình Trung Hậu; Thượng tọa Thích Thanh Hải – Ủy viên HĐTS, Ủy viên BTS GHPGVN thành phố Hà Nội, Phó BTS GHPGVN huyện Đông Anh, Chánh Duy Na Hạ trường; Đại đức Thích Viên Đức – Ủy viên thường trực, Phó thư ký kiêm Chánh văn phòng BTS GHPGVN thành phố Hà Nội, Trưởng Ban tổ chức an cư Hạ trường; Đại đức Thích Thanh Chính – Ủy viên BTS GHPGVN thành phố Hà Nội, Trưởng BTS GHPGVN huyện Mê Linh, Phó Duy Na Hạ trường; Ni sư Thích Đàm Tuệ – Chánh Duy Na Ni Hạ trường cùng chư tôn đức hành giả an cư huyện Mê Linh và huyện Đông Anh và sự tham dự thính pháp của đông đảo nhân dân Phật tử thập phương.

Chư Tăng thực hiện nghi thức cúng Phật

Nghi thức cúng Tổ

Cung rước chư Tôn đức quang lâm lễ đường chứng minh lễ khai pháp

 

Tại đây, đại chúng đã ra vọng bái Hòa thượng Đường chủ và đỉnh lễ Ban giảng sư để cung thỉnh Ban giảng sư thùy từ hứa khả giảng pháp cho 3 tháng hạ an cư tại tổ đình Trung Hậu.

Trong ba tháng hạ, đối với Phật giáo miền Bắc sẽ kết hợp giữa việc Tu và Học. Tu là hành trì ngày đêm 6 thời chuyên tâm tu tập, Học là khai giảng vô thượng Pháp bảo. Mỗi năm, trường hạ chọn một bộ sách trong Tam Tạng Thánh Giáo để giảng ở Đại trường cho đại chúng cùng nghe vào các buổi sáng. Luật tạng sẽ giảng riêng. Còn Kinh Tạng và Luận Tạng sẽ giảng lợi ích cả 7 chúng. Truyền thống đó được giữ gìn từ trước tới nay. Năm nay, Phật giáo Hà Nội quyết định chọn bộ Sám Nguyện Yếu Giải do Đại sư Tuân Thức (964-1032) là danh tăng đời Tống biên soạn đã được Thượng tọa Luật sư Thích Tiến Đạt – Viện chủ chùa Đại Từ Ân (Hà Nội) dịch ra tiếng Việt nhằm lưu bố cho người đời sau kết duyên cùng pháp môn Tịnh Độ.

Theo nghi thức cổ truyền “bình văn giảng nghĩa” như chư Tổ đã dạy, trong mùa an cư hành giả vẫn sử dụng chữ Hán để học tập, vì vậy chư Tôn đức trong Ban giảng sư đã đọc bình văn và Giảng giải về bài tựa và nội dung chính của bộ Sám Nguyện Yếu Giải.

Sau cùng, chư Tôn đức Ban giảng sư của Hạ trường đã động viên hành giả an cư cố gắng sắp xếp công việc trụ xứ để cấm túc an cư, lắng nghe những thời pháp để suy nghĩ, chiêm nghiệm mà tu học. Tu trước nhất là lợi ích cho mình, không uổng phí công lao, không hổ thẹn với ngôi trụ trì và sau là lợi lạc cho thập phương tín thí. Đồng thời sách tấn các Phật tử nên dành thời gian để trở về trường hạ an cư lễ Phật, nghe Pháp, hộ trì chư Tăng, giữ Tâm bồ đề kiên cố.

Buổi lễ khai pháp đã hoàn mãn trong niềm hoan hỷ của toàn thể hội chúng.

Cùng ngày, phái đoàn Ban dân vận Thành ủy do ông Lê Quang Đại – Trưởng phòng Tôn giáo – Ban dân vận Thành ủy và Ban Tôn giáo thành phố Hà Nội do ông Phan Vũ – Trưởng Ban Tôn giáo thành phố Hà Nội dẫn đoàn đã tới thăm và chúc mừng chư Tăng Ni hành giả an cư tại Hạ trường Tổ đình Trung Hậu nhân lễ khai pháp khóa an cư kiết hạ PL.2568 – DL.2024.

Diệu Tường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.