skip to Main Content

Hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2565 – GHPGVN Tp. Hà Nội

     GIÁO HỘI PGVN TP HÀ NỘI                                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 BAN TRỊ SỰ                                                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          —***—

Số: 14 /TT-BTS                                                                                Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2021

                                                                      THÔNG TƯ

                              HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL. 2565 – DL. 2021

Kính gửi: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các quận huyện thị

– Căn cứ Thông bạch số 69/TB-HĐTS ngày 01/4/2021 của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam hướng dẫn các cấp Giáo hội về việc tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565 – Dương lịch 2021.

– Căn cứ Nghị quyết Hội nghị Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội ngày 17 tháng 4 năm 2021.

Để Đại lễ Phật đản PL. 2565 – DL. 2021 được tổ chức trang nghiêm trọng thể, đúng với chủ trương hướng về cơ sở đạt kết quả tốt đẹp, đón mừng kỷ niệm lần thứ 2645 năm ngày Đản sinh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni và chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước và Giáo hội. Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội hướng dẫn kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật Đản PL 2565 – DL. 2021 trên địa bàn Thành phố Hà Nội như sau:

 1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

Nhằm thiết thực cúng dàng kỷ niệm lần thứ 2645 năm ngày Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật xuất hiện nơi cõi Sa Bà (624 Tr TL – 2021 TL), trên tinh thần Từ bi cứu khổ của Đạo Phật, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các quận – huyện – thị, cùng chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện cần tăng cường công tác tuyên truyền, động viên đông đảo nhân dân, Phật tử tham dự nhằm tạo nên một Lễ hội văn hoá Phật giáo trang nghiêm trọng thể, tạo được không khí cung kính cúng dàng và tỏ lòng tri ân với Bậc Giác Ngộ nhân ngày Đản sinh.

Đề nghị Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam các quận, huyện, thị và Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện tổ chức tốt công tác từ thiện xã hội nhân mùa Phật đản sinh để nâng cao tinh thần từ bi cứu khổ của Đức Phật.

 1. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI LỄ.
 2. Đối với GHPGVN Thành phố Hà Nội.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội cùng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Hà Đông để tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565 – Dương lịch 2021.

 1. Thời gian tổ chức: Ngày 25 tháng 5 năm 2021 (Tức ngày 14 tháng 4 năm Tân Sửu)
 2. Địa điểm tổ chức: Trung tâm Văn hóa Hà Nội – Số 07 đường Phùng Hưng – quận Hà Đông – Thành phố Hà Nội.
 3. Hình thức và nội dung tổ chức: Theo hướng dẫn tại mục III.
 4. Đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam các quận huyện thị
 5. Thời gian tổ chức.

Ban Trị sự GHPGVN các quận huyện thị tiến hành tổ chức Đại lễ Phật đản tập trung của mỗi đơn vị từ ngày 19 tháng 5 đến ngày 24 tháng 5 năm 2021 (Tức từ ngày 08 đến ngày 13 tháng 4 năm Tân Sửu)

 1. Địa điểm tổ chức: Tại trụ sở Phật giáo các đơn vị quận huyện thị hoặc tại một cơ sở tự viện do Ban Trị sự GHPGVN các đơn vị lựa chọn.
 2. Hình thức và nội dung tổ chức: Theo hướng dẫn tại mục III.
 3. Đối với các cơ sở tự viện
 4. Thời gian tổ chức.

Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện trên địa bàn thành phố tiến hành tổ chức lễ Phật đản từ 19 đến ngày 26 tháng 5 năm 2021 (Tức ngày 08 đến 15 tháng 4 năm Tân Sửu)

 1. Địa điểm tổ chức: Trong khuôn viên của các cơ sở tự viện.
 2. Hình thức và nội dung tổ chức: Theo hướng dẫn tại mục III.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC.

 1. Trang trí băng zôn, biểu ngữ.

Yêu cầu Ban Trị sự GHPGVN các quận huyện thị, các cơ sở tự viện, khuyến khích các gia đình Phật tử thiết trí vườn Lâm Tỳ Ni, trang trí băng zôn biểu ngữ, treo cờ Tổ quốc, cờ Phật giáo, phướn, kết hoa, treo đèn lồng Phật đản bằng tiếng Việt ..vv. mừng Phật đản sinh.

Cờ Tổ quốc được treo bên tay trái, cờ Phật giáo treo bên tay phải theo hướng từ chính điện trụ sở nhìn ra. Nếu là cờ lớn thì cờ Tổ quốc phải lớn hơn cờ Phật giáo ít nhất là 02 cm. Nội dung băng zôn, biểu ngữ thống nhất như sau:

 1. Biểu ngữ chính giữa lễ đài:

Kính mừng Đại lễ Phật đản PL. 2565 – DL. 2021

 1. Biểu ngữ hai bên lễ đài.

– Đoàn kết hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội.

– Phục vụ chúng sinh là thiết thực cúng dường Chư Phật.

Trường hợp trang trí băng zôn, khẩu hiệu, treo cờ.. ngoài khuôn viên tự viện thì phải tiến hành đăng ký, xin phép các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

 1. Hình thức và quy tổ chức.

– Hình thức tổ chức.

 1. Tổ chức thuyết pháp, phổ biến các bài giảng về ý nghĩa Phật đản, lịch sử Đức Phật Thích Ca, các văn kiện liên quan đến Đại lễ Phật đản do Giáo hội Phật giáo Việt Nam ban hành.
 2. Tổ chức biểu diễn văn nghệ quần chúng mừng Phật đản sinh, chiếu phim có chủ đề về cuộc đời Đức Phật, lịch sử Phật giáo.
 3. Tổ chức hoa đăng, phóng sinh trên sông, hồ tại những nơi có điều kiện thuận lợi.
 4. Tổ chức các hoạt động từ thiện nhân đạo, thăm hỏi các gia đình chính sách, người gia cô đơn, trẻ em không nơi nương tựa ..vv. thể hiện tinh thần từ bi cứu khổ của Đạo Phật.
 5. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các quận huyện thị phải xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản của đơn vị mình, trình và đăng ký với Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Thành phố Hà Nội, UBND, MTTQVN, Phòng Văn hóa tại các đơn vị quận huyện thị, các phường, xã, thị trấn về thời gian tổ chức Đại lễ Phật đản để được giúp đỡ.
 6. Thiết trí lễ đài tập trung tại các cơ sở tự viện trung tâm, tổ chức mít tinh kỷ niệm mừng Phật đản sinh để Tăng Ni – Phật tử trong toàn đơn vị quận huyện thị về tham dự.

– Quy mô tổ chức.

Tùy theo điều kiện về dịch bệnh Covid-19 tại mỗi địa phương mà lựa chọn hình thức và quy mô tổ chức cho phù hợp. Công tác tổ chức Đại lễ Phật đản phải tuân thủ theo sự chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội và UBND các quận huyện thị về công tác phòng chống dịch, và đáp ứng các điều kiện về công tác phòng chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế

 1. Chương trình tổ chức.

Đúng 4 giờ sáng ngày 26 tháng 5 năm 2021 (Tức ngày 15 tháng 4 năm Tân Sửu)  tất cả các cơ sở Tự viện trong toàn Thành phố đồng loạt cử 03 hồi chuông trống Bát Nhã rước Phật đản sinh.

Đối với các cơ sở tự viện tuỳ theo thời gian và điều kiện của từng chùa có thể tổ chức lễ đài Phật đản để nhân dân, Phật tử về dự lễ, có mời đại diện Chính quyền, MTTQ địa phương tới dự chia vui cùng Tăng Ni, Phật tử.

Đối với Phật giáo các quận huyện thị, Ban Trị sự  Phật giáo các đơn vị nhất thiết phải tổ chức lễ đài Phật đản tập trung thật trang nghiêm, long trọng cho Tăng Ni – Phật tử tại đơn vị mình theo đúng chủ trương hướng về cơ sở của Giáo hội Thành phố. Tổ chức thuyết giảng giáo lý, biểu diễn văn nghệ mừng Phật đản trước ngày tổ chức mít tinh chính thức.

Chương trình tổ chức Đại Lễ Phật đản theo chương trình quy định thống nhất của Giáo hội cho cả nước như sau:

 1. Niệm Phật cầu gia bị.
 2. Giới thiệu thành phần tham dự, chương trình hành lễ, tuyên bố lý do.
 3. Tuyên đọc thông điệp Phật đản Phật lịch 2565 của Đức Pháp chủ GHPGVN.
 4. Diễn văn Đại Lễ Phật đản Phật lịch 2565 của Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
 5. Bài giảng Ý nghĩa Phật đản của Ban Hoằng pháp Trung ương GH.
 6. Phát biểu của đại diện cơ quan chức năng (nếu có).
 7. Cử hành nghi lễ cúng dàng Đại Lễ Phật đản
 8. Cảm tạ của Ban tổ chức.

Lưu ý: Việc tổ chức Đại lễ Phật đản cần chú trọng về nghi lễ Phật giáo truyền thống như tắm Phật, tụng kinh chuyển Pháp Luân,lễ Phật..vv.

 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
 2. Căn cứ Thông tư hướng dẫn này, Ban Trị sự Phật giáo các quận – huyện – thị cần xây dựng kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản và tổ chức Hội nghị mở rộng đến Tăng Ni của đơn vị mình. Đồng thời mời Ban Tôn giáo quận huyện, cán bộ phụ trách tôn giáo phường xã cùng tham dự Hội nghị để quán triệt tinh thần tổ chức Đại lễ Phật đản theo hướng dẫn của Trung ương Giáo hội và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội
 3. Sau khi thống nhất kế hoạch tổ chức, Quý Ban Trị sự Phật giáo các quận huyện thị phải có công văn báo cáo, đăng ký chương trình tổ chức Đại lễ Phật đản của đơn vị mình với Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Thành phố Hà Nội, Ủy ban Nhân dân, Ban Tôn giáo – Phòng Nội vụ các quận huyện thị để được giúp đỡ.
 4. Thời gian tổ chức của mỗi đơn vị đề nghị Quý Ban đăng ký sớm với Văn phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Thành phố và gửi giấy mời trực tiếp đến chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự phụ trách đơn vị mình để chư tôn đức sắp xếp thời gian đến tham dự.

Để tránh việc tổ chức chồng chéo, Quý Ban Trị sự các quận huyện cần thông tri cho nhau biết thời gian, địa điểm tập chung tổ chức của đơn vị mình để sắp xếp thời gian tổ chức cho phù hợp.

 1. Quý Ban Trị sự Phật giáo các quận huyện thị liên hệ với các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh truyền hình Thành phố và địa phương, truyền hình An Viên, trang thông tin chính thức của Giáo hội Trung ương, Giáo hội Thành phố để đưa tin về chương trình Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565 của đơn vị mình.
 2. Trong việc tổ chức nghi lễ, thuyết giảng giáo lý hướng về Đại lễ Phật đản, nếu đơn vị nào gặp khó khăn, cần sự hỗ trợ. Đề nghị Quý Ban Trị sự có văn bản đề nghị Ban Hoằng pháp, Ban Nghi lễ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội để được giúp đỡ tổ chức.

Trên đây là một số điều hướng dẫn việc tổ chức Đại lễ Phật đản PL. 2565 – DL. 2021 cho Ban Trị sự Phật giáo các quận huyện thị và các cơ sở Tự viện trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Trong quá trình thực hiện nếu có những khó khăn vướng mắc cần phản ánh kịp thời về Ban Chỉ đạo công tác tổ chức Đại lễ Phật đản PL. 2565 – DL. 2021 Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội để được giải đáp và giúp đỡ.

Kính chúc Quý Ban cùng chư Tôn đức Tăng Ni một mùa Phật đản An lành – Hạnh phúc và thành tựu mọi Phật sự

Nơi nhận:

– Như đề gửi

– BTG, BDV, MTTQ, CA Tp

– Ban Tôn giáo các quận huyện

– Lãnh đạo BTS Tp

– Lưu VP – VT

        TM. BAN TRỊ SỰ GHPGVN TP HÀ NỘI

                                                                                                                                                         TRƯỞNG BAN

                                                                                                                                                               (đã ký)

               Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.