Skip to content

     Chiều ngày 24/4/2022, Ban giáo dục Phật giáo – Phân ban Ni giới thành phố Hà Nội đã trang trọng tổ chức lễ bế giảng Lớp Luật học Ni khoá 1 tại chùa Mỗ Lao (quận Hà Đông, Hà Nội).

Buổi lễ đặt dưới sự chứng minh của: HT. Thích Thanh Chính – Ủy viên thường trực HĐTS GHPGVN, Phó ban thường trực BTS GHPGVN Tp. Hà Nội; TT. Thích Đạo Phong – Ủy viên HĐTS, chánh thư ký BTS GHPGVN Tp. Hà Nội; TT. Thích Đức Thường – Ủy viên HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Pháp chế BTS GHPGVN Tp. Hà Nội; TT. Thích Tâm Hoan – Ủy viên HĐTS GHPGVN, Chánh văn phòng BTS GHPGVN Tp. Hà Nội; Ni trưởng Thích Đàm Thành – Ủy viên thường trực HĐTS, Phó Phân ban Ni giới TƯ, Trưởng Ban Ni giới GHPGVN Tp. Hà Nội, Trưởng Ban tổ chức khoá học; Ni trưởng Thích Đàm Khoa – Ủy viên HĐTS, Ủy viên thường trực Phân ban Ni giới TƯ, Phó Ban Ni giới GHPGVN Tp. Hà Nội, Phó ban tổ chức khoá học; Ni sư Thích Đàm Bình – Ủy viên BTS, Phó Ban Ni giới GHPGVN Tp. Hà Nội, Phó Ban tổ chức khóa học; Ni trưởng Thích Đàm Hà – Ủy viên BTS, Phó Ban Ni giới GHPGVN Tp. Hà Nội, Phó Ban tổ chức khóa học; Ni sư Thích Đàm Quang Thụy – Ủy viên BTS, Phó ban kiêm Chánh thư ký Phân ban Ni giới GHPGVN Tp. Hà Nội, Chánh thư ký khóa học; Ni sư Thích Đàm Minh – Ủy viên BTS GHPGVN Tp. Hà Nội, Phó Ban tổ chức khóa học; Ni sư Thích Đàm Hiếu – Ủy viên BTS GHPGVN Tp. Hà Nội, Phó Ban tổ chức khóa học.

Dưới đây là một số hình ảnh buổi lễ

 

 

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *