skip to Main Content

Lễ bế giảng lớp Luật học Ni giới GHPGVN Tp. Hà Nội

     Chiều ngày 24/4/2022, Ban giáo dục Phật giáo – Phân ban Ni giới thành phố Hà Nội đã trang trọng tổ chức lễ bế giảng Lớp Luật học Ni khoá 1 tại chùa Mỗ Lao (quận Hà Đông, Hà Nội).

Buổi lễ đặt dưới sự chứng minh của: HT. Thích Thanh Chính – Ủy viên thường trực HĐTS GHPGVN, Phó ban thường trực BTS GHPGVN Tp. Hà Nội; TT. Thích Đạo Phong – Ủy viên HĐTS, chánh thư ký BTS GHPGVN Tp. Hà Nội; TT. Thích Đức Thường – Ủy viên HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Pháp chế BTS GHPGVN Tp. Hà Nội; TT. Thích Tâm Hoan – Ủy viên HĐTS GHPGVN, Chánh văn phòng BTS GHPGVN Tp. Hà Nội; Ni trưởng Thích Đàm Thành – Ủy viên thường trực HĐTS, Phó Phân ban Ni giới TƯ, Trưởng Ban Ni giới GHPGVN Tp. Hà Nội, Trưởng Ban tổ chức khoá học; Ni trưởng Thích Đàm Khoa – Ủy viên HĐTS, Ủy viên thường trực Phân ban Ni giới TƯ, Phó Ban Ni giới GHPGVN Tp. Hà Nội, Phó ban tổ chức khoá học; Ni sư Thích Đàm Bình – Ủy viên BTS, Phó Ban Ni giới GHPGVN Tp. Hà Nội, Phó Ban tổ chức khóa học; Ni trưởng Thích Đàm Hà – Ủy viên BTS, Phó Ban Ni giới GHPGVN Tp. Hà Nội, Phó Ban tổ chức khóa học; Ni sư Thích Đàm Quang Thụy – Ủy viên BTS, Phó ban kiêm Chánh thư ký Phân ban Ni giới GHPGVN Tp. Hà Nội, Chánh thư ký khóa học; Ni sư Thích Đàm Minh – Ủy viên BTS GHPGVN Tp. Hà Nội, Phó Ban tổ chức khóa học; Ni sư Thích Đàm Hiếu – Ủy viên BTS GHPGVN Tp. Hà Nội, Phó Ban tổ chức khóa học.

Dưới đây là một số hình ảnh buổi lễ

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.