skip to Main Content

Thông báo về việc tổ chức Đại giới đàn năm 2019

  GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI                                                                                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                             BAN TRỊ SỰ                                                                                                                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 78/TB-BTS                                                                                                                                                                                                          Hà Nội, ngày 17 tháng 01  năm 2019

THÔNG BÁO

V/ v Tổ chức Đại giới đàn năm 2019

Kính gửi:  Quý vị Nghiệp s­ư của các giới tử

     Thể theo nguyện vọng của Quý vị đã đồng ý xác nhận vào Đơn xin thụ giới năm 2019 của đệ tử theo công văn h­ướng dẫn của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội.

Sau khi xem xét, đối chiếu với các tiêu chuẩn quy định của Nội quy Ban Tăng sự Trung ương, Quy định của Ban Tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội đã tổ chức kỳ thi khảo hạch Giới tử vào ngày 25, 26/12/2018 cho các Giới tử đầy đủ hồ sơ theo quy định. Đồng thời trên cơ sở các Giới tử trúng tuyển kỳ khảo hạch đàn giới. Nay xin thông báo tới quý vị Nghiệp sư:

– Chấp thuận cho đệ tử của quý vị đ­ược thụ giới tại Đàn giới năm 2019 do Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội tổ chức trong thời gian 07 ngày, từ ngày 25/3 đến ngày 31 tháng 3 năm 2019 (Tức từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 2 năm Bính Kỷ Hợi) tại chùa Bằng A – phường Hoàng Liệt – quận Hoàng Mai – Hà Nội

Vậy Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội xin kính mời các Nghiệp sư đến họp tại Chùa Mộ Lao – phường Mộ Lao – quận Hà Đông – Hà Nội vào hồi 14 giờ 00 giờ ngày 21 tháng 02 năm 2019 (Tức ngày 17 tháng Giêng năm Kỷ Hợi) để họp bàn, phân công các công việc liên quan đến tổ chức Đàn giới và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đưa đệ tử của mình về tập trung tại chùa Bằng A – phường Hoàng Liệt – quận Hoàng Mai – Hà Nội vào hồi 08 giờ ngày 25 tháng 3 năm 2019 (Tức ngày 20 tháng 2 năm Kỷ Hợi ) để hành sám, nghe giáo giới và đăng đàn thụ giới.

(Danh sách các Giới tử đủ điều kiện thụ giới tại Đại giới đàn năm 2019 được đăng trên trang thông tin điện tử của GHPGVN Thành phố Hà Nội tại địa chỉ: phatgiaohanoi.vn)

          Để chuẩn bị cho đàn giới, quý Nghiệp sư lưu ý:

  • Khi đi mang theo 5.000.000 đồng để nộp cho Ban Tổ chức làm quỹ hoạt động của Giáo hội.
  • Các giới tử thụ giới Sa di – Sa di ni phải sử dụng “Y mạn điều” màu nâu, không chấp nhận sử dụng tấm “Ngũ điều y” và y màu khác.
  • Nghiệp s­ư nhất thiết phải có mặt từ đầu cho đến khi kết thúc đàn giới (Không chấp nhận sự vắng mặt, Nghiệp sư nào vắng mặt thì sẽ miễn việc thụ giới của đệ tử).
  • Về kinh phí tổ chức trai soạn, lễ nghi phục vụ đàn giới và thỉnh mời, đưa đón Giới sư do Quý vị Nghiệp s­ư, giới tử tự chu biện.

      Nơi nhận:                                                                                                                                                                                                           T M. BAN TRỊ SỰ GHPGVN TP HÀ NỘI

      – Như đề gửi                                                                                                                                                   TRƯỞNG BAN

      – Lưu VP – VT                                           

(Đã ký)

 

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.