skip to Main Content

Thông báo

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TP. HÀ NỘI

……………………..

THÔNG BÁO

V/v phát ngôn đối với những vấn đề trên các nền tảng mạng xã hội liên quan đến Phật giáo.

Kính gửi: Chư tôn đức Tăng Ni, quý vị Phật tử Thủ đô

            Hiện nay trên các nền tảng mạng xã hội đang lan truyền nhiều luồng dư luận trái chiều, thực giả khó phân liên quan đến Phật giáo. Đức Phật từng dạy “Nói năng như chính pháp, im lặng như chính pháp”, đức Đệ tứ Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng đã chỉ dạy “Trong tình hình biến động hiện nay thì cách tốt nhất là miên mật tu hành..

Vì vậy Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp. Hà Nội đề nghị toàn thể Tăng Ni – Phật tử Thủ đô phải luôn thực hành lời Phật dạy và giáo huấn của Đức Đệ tứ Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Không được tham gia bình luận, khen chê người khác trên mạng xã hội, cũng không được trả lời bất kỳ ai khi được hỏi về những vấn đề liên quan đến Phật giáo lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội. Toàn thể Tăng Ni – Phật tử Thủ đô hãy tinh tiến tu học đúng chính pháp, thực hiện đúng và đầy đủ tinh thần, trách nhiệm của người con Phật “Tác Như Lai sứ, hành Như Lai sự” trên con đường tu học, hành đạo của mình.

Trên đây là thông báo của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp. Hà Nội  về việc phát ngôn, ứng xử đối với những vấn đề lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội liên quan đến Phật giáo. Đề nghị toàn thể Tăng Ni – Phật tử Thủ đô nghiêm túc thực hiện.

Trân trọng thông báo.

                                                                                                          Thượng tọa Thích Đạo Phong

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.