Skip to content

   GIÁO HỘI PGVN TP HÀ NỘI                                                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             BAN TRỊ SỰ                                                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          —***—

           Số: 85 /TT-BTS                                                                                              Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2019

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL. 2563 – DL. 2019

Kính gửi: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các quận huyện thị

– Căn cứ Thông bạch số 031/TB-HĐTS ngày 14/2/2019 của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam hướng dẫn các cấp Giáo hội về việc tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2563 – Dương lịch 2019.

– Căn cứ Nghị quyết Hội nghị Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội ngày 09 tháng 3 năm 2019 và Nghị quyết Hội nghị triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản – An cư kết hạ năm 2019 ngày 26 tháng 3 năm 2019.

Để Đại lễ Phật đản PL. 2563 – DL. 2019 được tổ chức trang nghiêm trọng thể, đón mừng kỷ niệm lần thứ 2643 năm ngày Đản sinh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni và chào mừng Đại lễ Phật đản Vesak Liên Hiệp Quốc 2019 được tổ chức lần thứ ba tại Việt Nam. Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội hướng dẫn kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật Đản PL 2563 – DL. 2019 trên địa bàn Thành phố Hà Nội như sau:

 1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

Nhằm thiết thực cúng dàng kỷ niệm lần thứ 2643 năm ngày Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật xuất hiện nơi cõi Sa Bà (624 Tr TL – 2019 TL), trên tinh thần Từ bi cứu khổ của Đạo Phật, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các quận – huyện – thị, cùng chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện cần tăng cường công tác tuyên truyền, động viên đông đảo nhân dân, Phật tử tham dự nhằm tạo nên một Lễ hội văn hoá Phật giáo trang nghiêm trọng thể, tạo được không khí cung kính cúng dàng và tỏ lòng tri ân với Bậc Giác Ngộ nhân ngày Đản sinh.

Đề nghị Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam các quận, huyện, thị và Tăng Ni trụ

trì các cơ sở tự viện tổ chức tốt công tác từ thiện xã hội nhân mùa Phật đản sinh để nâng cao tinh thần từ bi cứu khổ của Đức Phật.

 1. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ NỘI DUNG TỔ CHỨC.
 2. Đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội.
 3. Thời gian tổ chức: Tổ chức trong 02 ngày 16, 17 tháng 5 năm 2019 (Tức ngày 12, 13 tháng 4 năm Kỷ Hợi)
 4. Địa điểm tổ chức: Trung tâm Văn hóa Hà Nội – Số 04 đường Phùng Hưng, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.
 5. Nội dung, hình thức tổ chức:
 6. Treo cờ Tổ quốc, cờ Phật giáo, đèn lồng Phật đản, Banner – biểu ngữ chào mừng Đại lễ Phật đản Vesak 2019 tại trụ sở Giáo hội, địa điểm tổ chức Đại lễ tập trung và các tuyến phố xung quanh địa điểm tổ chức Đại lễ tập trung của Giáo hội.
 7. Triển khai, phổ biến các văn kiện liên quan Đại lễ Phật đản Vesak do Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam ban hành.
 8. Diễu hành xe hoa mừng Đại lễ Phật đản Vesak; Tổ chức biểu diễn văn nghệ và mít tinh mừng ngày Đức Phật đản sinh.
 9. Tổ chức các hoạt động từ thiện nhân đạo, thăm hỏi các gia đình chính sách, người gia cô đơn, trẻ em không nơi nương tựa ..vv. thể hiện tinh thần từ bi cứu khổ của Đạo Phật.
 10. Đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam các quận huyện thị
 11. Thời gian tổ chức.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các quận huyện thị tiến hành tổ chức Đại lễ Phật đản tập trung của đơn vị mình từ ngày 05 đến ngày 16 tháng 5 năm 2019 (Tức từ ngày 01 đến ngày 12 tháng 4 năm Kỷ Hợi).

Lưu ý: Các đơn vị không tổ chức Đại lễ của đơn vị mình trùng với Đại lễ Phật đản Vesak Liên Hợp Quốc 2019 diễn ra từ ngày 12 đến 14/5/2019 (Tức từ ngày 08 đến 10 tháng 4 năm Kỷ Hợi).

 1. Địa điểm tổ chức.

Tại Trụ sở Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các quận huyện thị, hoặc tại các tự viện trung tâm, Hội trường nhà văn hóa..vv. những nơi thuận tiện nhất được chính quyền địa phương cho phép.

 1. Hình thức, nội dung tổ chức.
 2. Treo cờ Tổ quốc, cờ Phật giáo, đèn lồng Phật đản, Banner – biểu ngữ chào mừng Đại lễ Phật đản Vesak 2019 tại trụ sở Giáo hội, địa điểm tổ chức Đại lễ tập trung và các tuyến đường xung quanh địa điểm tổ chức Đại lễ tập trung của các đơn vị quận huyện thị.
 3. Triển khai, phổ biến các văn kiện liên quan Đại lễ Phật đản Vesak do Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam ban hành. Tổ chức thuyết pháp, chiếu phim có chủ đề về cuộc đời đức Phật, lịch sử Phật giáo..vv.
 4. Thiết trí kiệu hoa, xe hoa, thuyền hoa để diễu hành mừng Đại lễ Phật đản Vesak; Tổ chức biểu diễn văn nghệ và mít tinh mừng ngày Đức Phật đản sinh.
 5. Tổ chức các hoạt động từ thiện nhân đạo, thăm hỏi các gia đình chính sách, người gia cô đơn, trẻ em không nơi nương tựa ..vv. thể hiện tinh thần từ bi cứu khổ của Đạo Phật.
 6. Tổ chức hoa đăng, phóng sinh trên sông, hồ tại những nơi có điều kiện thuận lợi.
 7. Đối với các cơ sở tự viện.
 8. Thời gian tổ chức

Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện trên địa bàn Thành phố tổ chức Đại lễ Phật đản vào ngày 18, 19 tháng 5 năm 2019 (Tức ngày 14, 15 tháng 4 năm Kỷ Hợi).

 1. Nội dung, hình thức tổ chức.
 2. Treo cờ Tổ quốc, cờ Phật giáo, đèn lồng Phật đản, Banner – biểu ngữ chào mừng Đại lễ Phật đản Vesak 2019 tại cơ sở tự viện và các tuyến đường

xung quanh xung quanh tự viện.

 1. Tổ chức tụng kinh, thuyết pháp, chiếu phim có chủ đề về cuộc đời đức Phật, lịch sử Phật giáo..vv.
 2. Tổ chức các hoạt động từ thiện nhân đạo, thăm hỏi các gia đình chính sách, người gia cô đơn, trẻ em không nơi nương tựa ..vv. thể hiện tinh thần từ bi cứu khổ của Đạo Phật.
 3. Tổ chức hoa đăng, phóng sinh trên sông, hồ tại những nơi có điều kiện thuận lợi. Thiết trí kiệu hoa, xe hoa, thuyền hoa để diễu hành mừng Đại lễ Phật đản Vesak; Tổ chức biểu diễn văn nghệ và mít tinh mừng ngày Đức Phật đản sinh.

III. BIỂU NGỮ CHÀO MỪNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC.

 1. Banner, biểu ngữ chào mừng.
 2. Biểu ngữ chính:

Kính mừng Đại lễ Phật đản Vesak PL. 2563 – DL. 2019

 1. Khẩu hiệu.

– Đoàn kết hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội.

– Phục vụ chúng sinh là thiết thực cúng dàng Chư Phật.

 1. Banner.

Nội dung đạo Phật đồng hành cùng dân tộc và ca ngợi quê hương đất nước, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế.

 1. Chương trình tổ chức.

Chương trình chính thức của Đại lễ Phật đản PL. 2563 – DL. 2019 theo chương trình quy định thống nhất của Giáo hội cho cả nước như sau:

 1. Giới thiệu thành phần tham dự, chương trình hành lễ, tuyên bố lý do.
 2. Tuyên đọc Thông điệp Phật đản Vesak 2019 của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc.
 3. Tuyên đọc Thông điệp Phật đản Phật lịch 2563 của Đức Pháp chủ GHPGVN.
 4. Diễn văn Đại Lễ Phật đản Phật lịch 2563 của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
 5. Phát biểu của đại diện cơ quan chức năng (nếu có).
 6. Cử hành nghi lễ cúng dàng Đại Lễ Phật đản

– Cử 3 hồi chuông trống Bát Nhã rước lễ Đản sinh

– Niệm hương

– Toàn thể đạo tràng nhập Từ bi quán

– Dâng hoa cúng dàng Phật đản

– Nghi thức tụng niệm, tắm Phật.

– Thả chim bồ câu và bóng bay

– Hồi hướng

 1. Cảm tạ của Ban tổ chức.
 2. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
 3. Tất cả 30 quận huyện thị, mỗi đơn vị phải thiết trí xe hoa để cúng dàng Đại lễ. Buổi chiều ngày 16/5/2019 (Tức ngày 12/4/Kỷ Hợi) tập trung về Trung tâm Văn hóa Hà Nội để tham dự Đại lễ.
 4. Căn cứ Thông tư hướng dẫn này, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các quận huyện thị phải xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản của đơn vị mình để đăng ký với Ủy ban Nhân dân, Phòng Văn hóa các đơn vị quận huyện thị về thời gian tổ chức Đại lễ Phật đản, lộ trình rước xe hoa, việc treo cờ Phật giáo, biểu ngữ chào mừng Đại lễ Phật đản Vesak Liên Hợp Quốc 2019 để đề nghị được giúp đỡ.
 5. Để đáp ứng yêu cầu về băng zôn, biểu ngữ treo trong ngày Đại lễ Phật đản, Quý Ban Trị sự Phật giáo các quận huyện thị có thể chủ động in ấn theo mẫu thống nhất của Giáo hội ban hành để phân phối cho các cơ sở tự viện trong đơn vị mình
 6. Thời gian tổ chức của mỗi đơn vị đề nghị Quý Ban đăng ký sớm với Văn phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Thành phố Hà Nội và gửi giấy mời trực tiếp đến chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự phụ trách đơn vị mình để chư tôn đức sắp xếp thời gian đến tham dự.
 7. Quý Ban Trị sự Phật giáo các quận huyện thị liên hệ với các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh truyền hình Thành phố và địa phương, truyền hình An Viên, trang thông tin chính thức của Giáo hội Trung ương, Giáo hội Thành phố để đưa tin về chương trình Đại lễ Phật đản 2563 của đơn vị mình.
 8. Trong việc tổ chức nghi lễ, thuyết giảng giáo lý hướng về Đại lễ Phật đản, nếu đơn vị nào gặp khó khăn, cần sự hỗ trợ. Đề nghị Quý Ban Trị sự có văn bản đề nghị Ban Hoằng pháp, Ban Nghi lễ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội để được giúp đỡ tổ chức.

Trên đây là một số điều hướng dẫn việc tổ chức Đại lễ Phật đản PL. 2563 – DL. 2019 cho Ban Trị sự Phật giáo các quận huyện thị và các cơ sở Tự viện trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Trong quá trình thực hiện nếu có những khó khăn vướng mắc cần phản ánh kịp thời về Ban Chỉ đạo công tác tổ chức Đại lễ Phật đản PL. 2563 – DL. 2019 Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội để được giải đáp và giúp đỡ.

Kính chúc Quý Ban cùng chư Tôn đức Tăng Ni một mùa Phật đản An lành – Hạnh phúc và thành tựu mọi Phật sự

Nơi nhận:

– Như đề gửi

– UBND, BTG, BDV, MTTQ, CA Tp

– Lãnh đạo BTS Tp

– Lưu VP – VT

                                TM. BAN TRỊ SỰ GHPGVN TP HÀ NỘI

                                                   TRƯỞNG BAN

  (Đã ký)

                                   Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm

 

 

 

 

 

 

 

 

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *