skip to Main Content
Hoa Sen

Chùa Bộc – Đống Đa

  • Tháng Một 4, 2019
  • Blog

Chùa Bộc Chùa Bộc (còn có tên là Sùng Phúc tự hay Thiên Phúc tự) xưa thuộc thôn Khương Đình,…